Matfyz pomáhá dolovat data

18. prosince 2014
Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK a společnost DATLOWE, která se zabývá vývojem řešení pro inteligentní zpracování textů a chytrým vyhledáváním v těchto textech, se dohodly na oficiální spolupráci. DATLOWE bude přenášet výsledky výzkumu ÚFAL do komerčních aplikací v různých odvětvích.

Ústav formální a aplikované lingvistiky (ÚFAL) MFF UK a společnost DATLOWE, která se zabývá vývojem řešení pro inteligentní zpracování textů a chytrým vyhledáváním v těchto textech, se dohodly na oficiální spolupráci. DATLOWE bude přenášet výsledky výzkumu ÚFAL do komerčních aplikací v různých odvětvích.

Snahou společnosti DATLOWE je propojit výzkum s vývojem reálných aplikací. Tým společnosti tvoří absolventi i současní studenti MFF UK. „Věříme, že výsledky výzkumu produkované ÚFALem mají komerční potenciál, a proto jsme se je rozhodli využít pro stavbu serverového řešení, jež umožňuje získávat informace z dokumentů s vysokou přesností,“ přibližuje spolupráci Boris Perušič, jeden ze zakladatelů společnosti DATLOWE.

DATLOWE kombinuje technologie pro zpracování přirozeného jazyka s doménovými ontologiemi, které popisují objekty a vztahy mezi nimi v konkrétních oblastech. Toto propojení umožňuje získávat z textů komplexní informace. „Vytváříme například ontologie popisující bankovnictví nebo některé části medicíny. Díky nim jsme schopni získávat informace z dokumentů v bankách, resp. z lékařských zpráv či dokumentů o lécích,“ doplňuje Jakub Kozák, spoluzakladatel společnosti DATLOWE.

Jednou z pilotních aplikací projektu je Léková encyklopedie, která je zdrojem informací o léčivech a je určena především lékařům a dalším profesionálům z oboru zdravotnictví. MFF UK se na Lékové encyklopedii podílela nástrojem Treex.

ÚFAL se věnuje počítačovému zpracování přirozeného jazyka, kdy v kombinaci strojového učení a rozsáhlých textových kolekcí obohacených o jazykovědné informace učí počítače rozumět nejen češtině. Ačkoliv má ÚFAL zkušenosti ze součinnosti se soukromým sektorem, tato konkrétní spolupráce je jiná, a to především díky aktivnímu přístupu komerčního partnera. „Jsem velice ráda, že náš výzkum můžeme takto zúročit v praxi. Věřím, že nám spolupráce se společností DATLOWE přinese zajímavou zpětnou vazbu z terénu včetně nových výzkumných problémů, do kterých budeme moci zapojit naše studenty,“ říká doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D., ředitelka ÚFAL.

Spolupráce s komerčním sektorem bude v budoucnu získávat na stále větší důležitosti, což potvrdil i jeden z nejvýznamnějších členů Ústavu, prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. Tato spolupráce je navazována jednak individuálně při realizaci jednotlivých projektů, jednak také v rámci Partnerského programu, který MFF UK spustila v letošním roce.

- OMK -