Matfyz podepsal smlouvu s ústavem pivovarnictví

8. června 2016
Matematicko-fyzikální fakulta UK včera stvrdila partnerství s jedinou vědeckou institucí v ČR, která se věnuje pivu. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský poskytne fakultě svá technologická zařízení navázaná na praxi studentů a bude spolupracovat na matfyzáckém pivu „π v O“.

Matematicko-fyzikální fakulta UK včera stvrdila partnerství s jedinou vědeckou institucí v ČR, která se věnuje pivu. Výzkumný ústav pivovarský a sladařský (VÚPS) poskytne fakultě svá technologická zařízení navázaná na praxi studentů a bude spolupracovat na matfyzáckém pivu „π v O“.

Partnerský program MFF UK sdružuje především komerční společnosti a instituce za účelem výukové činnosti fakulty s přesahem do vědecko-výzkumné činnosti. Cílem programu je vytvoření dlouhodobého smluvního rámce spolupráce. Děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl a ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského RNDr. Karel Kosař, CSc., podepsali partnerskou smlouvu v úterý 7. června. Ve slavnostní chvíli nechyběl ani symbolický přípitek sklenkou vychlazeného piva.

Spolupráce Matfyzu a VÚPS bude spočívat hlavně ve využití výzkumné infrastruktury, specializovaných analytických přístrojů či senzorického centra. Zainteresovaná pracoviště fakulty naopak poslouží při řešení společně předkládaných výzkumných projektů a při dalším prohloubení znalostí studentů v inovačních procesech a v rozvoji vědních oborů.

Výzkumný ústav disponuje dvěma akreditovanými analytickými zkušebními laboratořemi. Kromě moderních laboratorních přístrojů vlastní také experimentální technologické celky (laboratorní sladovny, pilotní čtvrt a poloprovozní pivovary včetně filtrační a plnicí linky). Mikrobiologické oddělení provádí výzkum nejen produkčních kmenů pivovarských kvasinek, ale i nových kultur pro netradiční fermentované nápoje. Mezinárodně registrovaná sbírka mikroorganismů RIBM 655 je v oblasti střední a východní Evropy ojedinělá. VÚPS se zabývá výzkumem základním (projekty GA ČR) i aplikovaným (projekty MŠMT, MZe, MPO, TAČR) jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (7. RP).

V rámci přípravy na vypracování bakalářských, diplomových či doktorských prací budou mít studenti možnost seznámit se například s činností certifikovaných panelů degustátorů ve spojení s analýzou hodnocených vzorků pomocí špičkového analytického zařízení a s dalším technickým a technologickým zázemím výzkumného ústavu.

Rozhovor s RNDr. Karlem Kosařem, CSc., si můžete přečíst na webu Matfyz.cz

– OMK –

Související: