Matfyz opět první v přírodních vědách

18. února 2019

Časopis TÝDEN zveřejnil přehled vysokých škol a fakult univerzit, které se nejlépe umístily ve vzájemném srovnání.

Srovnání bylo provedeno na základě čtyř kritérií: Zájem o fakultu/školu, Pedagogové, Věda a Vnější hodnocení. Za každou oblast bylo možné získat pět bodů. MFF UK obdržela celkem 19,15 bodů a v kategorii přírodních věd se umístila na prvním místě.

OPMK, Týden