Matfyz ocenil studentský projekt

28. dubna 2015
Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK získal v národním finále XXII. ročníku EXPO SCIENCE AMAVET Martin Kaplan za práci Radiace v letadle a na oběžné dráze.

Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK získal v národním finále XXII. ročníku EXPO SCIENCE AMAVET Martin Kaplan za práci Radiace v letadle a na oběžné dráze.

Studenti středních škol představili hodnotitelské odborné porotě, ve které působilo i pět zástupců MFF UK, celkem 35 projektů. Porotci vybrali deset nejlepších a kromě toho byly uděleny ještě zvláštní ceny, mezi nimi i cena Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ta připadla Martinu Kaplanovi z Gymnázia Dašická v Pardubicích za projekt Radiace v letadle a na oběžné dráze.

Nejlepší z oceněných budou svou prací, tvůrčím přínosem i celkovou úrovní vystupování reprezentovat ČR na soutěži INTEL ISEF 2016 v USA a I-SWEEEP 2015 v Houstonu.

Národní finále Soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET proběhlo pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše ve dnech 23. – 24. dubna 2015, tradičně v prostorách Akademie věd na Národní třídě v Praze.

- A. Havlíčková, OVVP -