Matfyz ocenil středoškolský geologický projekt

19. dubna 2016
Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK udělenou v rámci soutěže Expo Science AMAVET získal středoškolák Ondřej Cenek. Porotu zaujal projektem Natrolit a doprovodná mineralizace.

Cenu Matematicko-fyzikální fakulty UK udělenou v rámci soutěže Expo Science AMAVET získal středoškolák Ondřej Cenek. Porotu zaujal projektem Natrolit a doprovodná mineralizace.

Na konci minulého týdne proběhlo finálové kolo XXIII. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže Expo Science AMAVET, na níž MFF UK udělila jednu ze zvláštních cen.

Tu letos získal student Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli Ondřej Cenek za geologický průzkum výskytu natrolitu a související studii o jeho mineralizaci. Ocenění převzal z rukou fakultního garanta soutěže doc. Pavla Svobody.

Do národního finále Expo Science AMAVET letos postoupilo 35 projektů, které následně posuzovala hodnotitelská komise tvořená zástupci Českého svazu vědeckotechnických společností, AV ČR, České kosmické kanceláře a pražských vysokých škol včetně MFF UK.

První místo získal Jan Blaha z Gymnázia a SOŠ Přelouč za projekt Karbonická anhydráza Nce103p patogenní kvasinky Candida Parapsilosis. Druhé místo obsadil Josef Gajdůšek z DELTA-SŠIE Pardubice s projektem Diodový spektrometr. Třetí místo přiřkla porota Jakubu Novotnému z Gymnázia Brno-Řečkovice za projekt Afinní roviny, projektivní roviny a latinské čtverce.

Expo Science Amavet má za cíl motivovat talentované středoškolské studenty k výzkumné činnosti a rozvíjet jejich tvořivost. Nejúspěšnějším řešitelům zprostředkovává účast na zahraničních konferencích a mezinárodních soutěžích. Letošní výherci zažijí atmosféru mezinárodní vědecké soutěže Intel ISEF (Intel International Science and Engineering Fair) v USA nebo BYSCC (Beijing Youth Science Creation Competition) v Pekingu.

– OMK –