Matfyz na veletrhu v Taipei

18. listopadu 2013
V období od 26. 10. do 27. 10. 2013 byla MFF UK spolu s dalšími univerzitami ČR prezentována v rámci vzdělávacího veletrhu „2013 European Education Fair Taiwan“, a to při přispění a spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Taipei.

V období od 26. 10. do 27. 10. 2013 byla MFF UK spolu s dalšími univerzitami ČR prezentována v rámci vzdělávacího veletrhu „2013 European Education Fair Taiwan“, a to při přispění a spolupráci s Českou ekonomickou a kulturní kanceláří v Taipei.

Zajímavé bylo sledovat zájem studentů o možnost vzdělávání na vysokých školách v Evropě. Nejsilnější zastoupení vysokých škol zde měla Velká Británie (50%) a Francie (25%).

Díky přátelské spolupráci Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze, MFF UK měla také příležitost prezentovat se přímo při vyučování informatiky na univerzitě „Chung Yuan Christian University" v Chung Li a ve významných institucích v „National Tsing Hua University“ v Hsinchu a na střední škole „Taipei Municipal Song-Shan High School“.

Studenti z Taiwanu jsou známí svým nadáním, pilností, pracovitostí, touhou po dobrém vzdělání a uplatnění. Univerzita Karlova usiluje o nadané studenty, a proto bychom byli rádi, kdybychom takovéto studenty z Taiwanu mohli přivítat i na Matfyzu.

- Stanislav Veselý -