Matfyz na Týdnu vědy a techniky

27. listopadu 2015
První polovina listopadu patřila již tradičnímu českému vědeckému festivalu, Týdnu vědy a techniky. Svým dílem do programu přispěla i Univerzita Karlova a také MFF UK, a to hned dvěma přednáškami a výstavou.

První polovina listopadu patřila již tradičnímu českému vědeckému festivalu, Týdnu vědy a techniky. Svým dílem do programu přispěla i Univerzita Karlova a také MFF UK, a to hned dvěma přednáškami a výstavou. Doc. Oldřich Semerák připomněl 100. výročí obecné teorie relativity a prof. Jan Valenta se zaměřil na jev luminiscence, který představil slovem i obrazem.

Týden vědy a techniky, který probíhal od 1. do 15. listopadu 2015, přinesl více než 500 akcí pořádaných po celé České republice. Přednášky, výstavy, workshopy, projekce filmů a další doprovodné události otevřely široké veřejnosti dveře do světa vědy. Hlavním partnerem v pořadí již patnáctého ročníku Týdne byla Univerzita Karlova, díky čemuž vznikl větší prostor pro vzájemnou spolupráci, a návštěvníci si tak mohli vybrat z bohatého odborného programu.

Týden vědy a techniky: Věda UK na největším vědeckém festivalu u nás

MFF UK vyslala na půdu Akademie věd dva zástupce. S první přednáškou s názvem 100. výročí obecné teorie relativity vystoupil ve středu 4. listopadu doc. Oldřich Semerák z Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Hovořil o Albertu Einsteinovi a obecné teorii relativity, shrnul její podstatu, přiblížil nové trendy a poukázal na významné aplikační oblasti, mezi které patří například studium černých děr a gravitačních vln či modelování vesmíru.

Pátek 13. listopadu patřil luminiscenci a prof. Janu Valentovi z katedry chemické fyziky a optiky MFF UK. Prof. Valenta v přednášce Světélkování aneb Luminiscence čili studené světlo popsal, na jakých principech je založeno světélkování kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu, jinými slovy luminiscence. Přednáškou zahájil stejnojmennou jednodenní výstavu, pocházející taktéž z jeho vlastní dílny. Výstava ilustrovala široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i v každodenním životě. „V přednášce o luminiscenci věnuji velký prostor problematice osvětlovací techniky, zejména v souvislosti s nástupem svítidel založených na LED (injekční elektroluminiscenční diody). Toto téma posluchače zajímá nejvíce a jejich dotazy směřují hlavně k problematice zdravotních účinků umělých zdrojů světla,“ komentuje prof. Valenta. „Protože už jsem v letošním roce světla přednášel o luminiscenci mnohokrát, zahrnul jsem i tuto problematiku a provedl vlastní měření, abych byl připraven zasvěceně odpovědět. Dotazy jsou někdy velmi inspirující, tentokráte se jedna posluchačka zajímala, jak v obchodě pozná zdroje, které málo mihotají (většina zdrojů světla mění svou intenzitu s frekvencí 100 Hz, to může u některých jedinců vyvolat zdravotní potíže – bezpečná úroveň kmitání je do 8 % amplitudy). Na řešení jsem přišel, bohužel, až později – stačí kamera v mobilu a využití stroboskopického efektu,“ dodává.

Výstava Světélkování čili luminiscence je úspěšná, putuje po různých místech Česka a zájemci si z podkladů výstavy tisknou svoje panely. Představila se už na desítce míst – po celé léto byla k vidění například v liberecké iQlandii, během podzimu na Hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové a také na několika gymnáziích a regionálních vysokých školách.

Týden vědy a techniky každoročně oslovuje studenty středních škol i nejširší veřejnost. Návštěvníci se s vědou intenzivně seznamují v obvyklé podobě přednášek i formou interaktivních programů, návštěv laboratoří a zařízení, kam se běžně nemají šanci podívat. Získávají tak lepší představu o tom, čemu se vědci z početných českých vědeckých institucí, zabývající se jak základním, tak aplikovaným výzkumem, věnují, a jak tím přispívají ke zlepšování našeho každodenního života.

OMK