Matfyz má nové fakultní školy

3. prosince 2015
V refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní setkání zástupců fakultních škol s představiteli fakulty. Za přítomnosti pana děkana byly podepsány dohody o spolupráci s vybranými školami.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 proběhlo v refektáři MFF UK na Malé Straně slavnostní setkání zástupců fakultních škol s představiteli fakulty. Za přítomnosti pana děkana byly podepsány dohody o spolupráci s vybranými školami.

Cílem projektu Fakultních škol při MFF UK v Praze je navázat užší spolupráci s vybranými středními a základními školami, podporovat kvalitní výuku matematiky, fyziky a informatiky a pomáhat při práci se zájemci o tyto obory. Fakulta školám nabízí například odborné konzultace pro učitele i žáky, možnosti exkurzí, stáží na pracovištích fakulty, zapojení do společných projektů, zajištění besed a přednášek, pomoc při realizaci takzvaných SOČek (středoškolské odborné činnosti) či využití vybavení interaktivní fyzikální laboratoře pro studentské projekty. Ráda vyjde vstříc i dalším námětům na spolupráci ze strany fakultních škol.

Školy jsou vybírány na základě řady kritérií, ve kterých se odráží například účast a úspěchy žáků v nejrůznějších soutěžích zaměřených na matematiku, fyziku a informatiku, dále počty žáků, kteří jdou studovat k nám na fakultu, ochota škol věnovat se našim studentům v rámci pedagogických praxí a také dosavadní zkušenosti ze spolupráce se školou. „Projekt fakultních škol se začal rodit a připravovat přibližně před rokem. Slavnostní setkání a podpisy Dohod o spolupráci byly završením této přípravné části. Teď začíná etapa, kdy bude, doufám, probíhat aktivní spolupráce se školami a nezůstane jen u té papírově deklarované,“ přibližuje vznik projektu předsedkyně Pracovní skupiny pro fakultní školy Dana Mandíková. „Vypadá to nadějně, protože jen při dnešní diskuzi se zástupci škol vznikla řada námětů, čím a jak by fakulta mohla školám v oblasti výuky matematiky, fyziky a informatiky pomoci. A hned zítra přijedou na exkurzi na pracoviště Matfyzu dva zájemci o studium z jedné z fakultních škol,“ popisuje optimistický výhled.

Fakultními školami při MFF UK nyní jsou:

Gymnázium, Nad Alejí 1952/5, Praha 6
Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6
Gymnázium třída Kapitána Jaroše 1829/14, Brno
Gymnázium Jírovcova 1788/8, České Budějovice
Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5
Gymnázium, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště
Gymnázium, Voděradská 900/2, Praha 10
Gymnázium Pierre de Coubertina, nám. Františka Křižíka 860/25, Tábor
Gymnázium J. Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5
Gymnázium, Mikulášské náměstí 808/23, Plzeň
Gymnázium, Nad Štolou 1510/1, Praha 7
Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec 11
Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava – Poruba
Gymnázium, Špitálská 2/700, Praha 9 – Vysočany
Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc – Hejčín
Základní a mateřská škola Červený vrch, Alžírská 680/26, Praha 6
ZŠ Jana Ámose Komenského, Komenského 1534, Lysá nad Labem
Gymnázium, Písnická 760, Praha 4

Dana Mandíková