Matfyz hostil mezinárodní konferenci o diskrétní matematice

3. srpna 2022

V budově Impakt v pražské Troji se minulý týden uskutečnila osmá mezinárodní konference CSGT (Czech-Slovak International Symposium on Graph Theory, Combinatorics, Algorithms and Applications). Nejnovější poznatky z oblasti teorie grafů na ní kromě odborníků z Česka a Slovenska představili také například matematici z USA, Velké Británie, Francie či Jižní Koreje.

Na jednu z nejvýznamnější mezinárodních konferencí o diskrétní matematice, jejíž tradice sahá do roku 1963, se do Prahy sjela více než stovka vědců. Mezi zvané řečníky patřili Ken-ichi Kawarabayashi z National Institute of Informatics, Maria Chudovsky z Princeton University, Prasad Tetali z Carnegie Mellon University, Laci Végh z London School of Economics, Nicolas Trotignon z ENS de Lyon, Sang-il Oum z Institute for Basic Science and KAIST a Paul Wollan z Sapienza University of Rome. Českou republiku a Slovensko reprezentovali Jaroslav Nešetřil a Zdeněk Dvořák z MFF UK, Daniel Kráľ z Masarykovy univerzity v Brně a Edita Máčajová z Univerzity Komenského v Bratislavě.

V tematických sekcích vystoupilo dalších 70 řečníků. Vedle etablovaných matematiků se akce v hojném počtu zúčastnila i nastupující generace badatelů včetně například studentů z USA zapojených do projektu CoSP (Combinatorial Structures and Processes), jehož hlavním koordinátorem je prof. Martin Loebl z MFF UK.

Konference CSGT se zpravidla koná každých osm let v Česku či na Slovensku. Ta letošní, v pořadí už osmá, připomněla vedle stěžejních témat oboru také postavu významného českého matematika Robina Thomase, který předčasně odešel před dvěma lety.

Profesor Thomas vystudoval Matfyz a poté dlouhodobě působil na Georgia Institute of Technology v Atlantě. Byl odborníkem především na strukturální teorii grafů, v rámci které vyřešil řadu problémů a tuto disciplínu významně posunul. Nezištně podporoval české a slovenské vědce a pomáhal jejich propojení se světovou špičkou v diskrétní matematice. Vzpomínky na osobnost a výsledky Robina Thomase zněly ve většině příspěvků na konferenci, které se zúčastnila i jeho rodina.

Konferenci CSGT uspořádala ve dnech 25. – 29. června Katedra aplikované matematiky MFF UK.


Související:

Des experts des mathématiques réunis à Prague

OPMK