Matfyz hostil EPPCN

15. května 2014
Pankrác a Servác přinesli v letošním roce na MFF UK zasedání Evropské komunikační sítě částicové fyziky (EPPCN). Atmosféra rozhodně nebyla „zmrzlá“.

Pankrác a Servác přinesli v letošním roce na MFF UK zasedání Evropské komunikační sítě částicové fyziky (EPPCN). Atmosféra rozhodně nebyla „zmrzlá“.

EPPCN se snaží v rámci Evropy i přilehlých zemí propagovat částicovou fyziku. Upozorňuje jak na úspěchy v oblasti základního výzkumu, tak na společenský význam oboru. Činnost sítě je úzce propojena s CERN, který inicioval její vznik.

Konference, která proběhla v budově MFF UK na Malostranském náměstí, se zúčastnili zástupci Velké Británie, Španělska, Portugalska, Francie, Itálie, SRN, Rakouska, Polska, Slovenska, Finska, Norska, Švédska, Nizozemí, Izraele, Srbska, ČR a pochopitelně CERN. Jednání zahájil doc. Jiří Dolejší s úvodním příspěvkem o popularizaci částicové fyziky v České republice.

Další témata určilo do značné míry letošní 60. výročí založení této instituce. Kromě informací o centrálních oslavách v sídle UNESCO v Paříži a následně přímo v CERN v Ženevě zazněly náměty reprezentantů jednotlivých států, které se týkaly především organizace lokálních připomínek významného výročí a částicové fyziky obecně.

Setkání dále analyzovalo možnosti popularizace oboru ve vztahu k současným fenoménům TEDx nebo Famelab, které představují nový trend v popularizaci vědy. V této oblasti se nabízejí pro CERN široké možnosti oslovení nových potenciálních zájemců i fanoušků částicové fyziky. Významné téma představovala také propagace připravovaného restartu LHC, ke kterému dojde v příštím roce.

Agendu doplňovaly různé technické či administrativní informace a nechybělo ani večerní neformální setkání. Pražské zasedání patřilo mezi tradiční jarní setkání EPPCN, která se pořádají vždy v jedné členské zemi. A jak potvrdili sami účastníci, patřilo k úspěšným a dobře zorganizovaným.

- OMK-