Matfyz Alumni má nové vedení

6. října 2015
V podvečer 2. října 2015 hostila karlovská posluchárna M1 první řádnou členskou schůzi Matfyz Alumni, o.s. Z aktuálně registrovaných 252 členů se jich sešly téměř tři desítky.

V podvečer 2. října 2015 hostila karlovská posluchárna M1 první řádnou členskou schůzi Matfyz Alumni, o.s. Z aktuálně registrovaných 252 členů se jich sešly téměř tři desítky.

Na programu bylo schválení stanov sdružení, upravených podle nového Občanského zákoníku, volba orgánů spolku a diskuse o náplni práce spolku v příštích měsících.

Předsedou spolku byl zvolen prof. Zdeněk Němeček, bývalý děkan MFF UK, a místopředsedkyní RNDr. Helena Nyklová. Výbor dále doplnili Naďa Žaludová, Vendula Kopecká, Ondřej Vostal, Marek Vyšinka a Karel Diviš. Do kontrolní komise byli potvrzeni Tomáš Jirotka a Miroslav Frost, třetí člen komise bude za MFF UK doplněn v nejbližších dnech.

Přejeme novému vedení, aby se mu v příštích letech dařilo, a aby se spolek úspěšně rozrůstal.

Spolek nabízí do konce roku 2015 jednoroční členství zdarma.

- OMK -