Matfyz a ČSOB úspěšně dokončily pilotní smluvní výzkum

11. dubna 2016
Matematicko-fyzikální fakulta UK a banko-pojišťovací skupina ČSOB mají za sebou první zkušenosti v řešení smluvního výzkumu. Předmětem analýz se staly transakce prováděné na běžných účtech bankovních klientů.

Matematicko-fyzikální fakulta UK a banko-pojišťovací skupina ČSOB mají za sebou první zkušenosti v řešení smluvního výzkumu. Předmětem analýz se staly transakce prováděné na běžných účtech bankovních klientů.

Matfyz a ČSOB úspěšně dokončily první společně realizovaný výzkumný projekt. Ten nyní vstupuje do implementační fáze.

Vedoucím výzkumu byl za MFF UK doc. Martin Nečaský z katedry softwarového inženýrství. Jako řešitelé se na projektu podíleli doktorand Vincent Kríž a jeho školitelka dr. Barbora Hladká, oba z Ústavu formální a aplikované lingvistiky. Za společnost ČSOB spolupracovali dr. Petr Jaroš, absolvent fyziky na MFF UK, a dr. Petr Ševčík.

Cílem bylo na poskytnutém vzorku anonymizovaných dat ověřit možnosti aplikace metod strojového učení. Za tímto účelem řešitelé rovněž provedli několik experimentů, které posléze umožnily zdokonalení algoritmů a vstupních parametrů tak, aby co nejlépe vyhovovaly nárokům zadavatele.

Pro banku je totiž klíčové porozumět klientovi a všem transakcím. Požadují to také zákony a směrnice EP zaměřené na řízení rizik, boj proti praní špinavých peněz, boj proti financování terorismu a jiné kriminální aktivity.

Bankovní instituce musejí rozpoznat nebezpečné či podvodné transakce a zároveň pochopit běžné návyky klientů. Díky tomu je pak možné upravovat služby na míru a nabízet individualizované nadstavby či doplňkové produkty. Klienti například snadno získají informace o obchodech s oblíbeným zbožím či nejbližších bankomatech. To vše v prostředí bankovního tajemství, které zůstává nedotčeno. Vzhledem k tomu, že se snižuje počet klientských návštěv na pobočce, přesouvá se znalost klienta na algoritmické úlohy, na učící se systémy.

Projekt se proto především zamýšlel nad světem plateb a vyhodnocováním informací, které v sobě obsahuje.

Dojmy ze spolupráce mezi Matfyzem a ČSOB čtěte v rozhovoru na matfyz.cz.

RNDr. Karolína Šolcová a OMK