Matematik Vítězslav Kala získal grant JUNIOR STAR

10. listopadu 2020

Dr. Vítězslav Kala z katedry algebry MFF UK získal prestižní grant od Grantové agentury České republiky (GA ČR). Jeho pětiletý projekt UFOCLAN: Universal quadratic forms and class numbers se zaměří na řešení zásadních otázek v teorii čísel.

GA ČR letos poprvé vyhlásila granty JUNIOR STAR pro vynikající vědce, kteří dokončili doktorát nejvýše před osmi lety. Na každý z těchto pětiletých projektů GA ČR poskytne až 25 milionů Kč. Z 355 návrhů v soutěži uspělo jen 30 grantů, mezi nimiž je UFOCLAN jako jediný úspěšný projekt v čisté matematice.

Podpořený projekt se zaměří na zkoumání aritmetiky číselných těles, což jsou jistá rozšíření celých čísel například o odmocninu ze dvou. „Přestože číselná tělesa hrají klíčovou roli v důkazu velké Fermatovy věty nebo v kryptografii, pořád ještě nerozumíme řadě jejich základních vlastností,“ říká dr. Kala. „Ve svém grantu je chci studovat pomocí nového přístupu, který je založený na překvapivé spojitosti mezi sčítáním a násobením.“

Výzkumný projekt využije techniky z široké řady matematických disciplín, od algebry přes geometrii až k analýze. Práci na grantu se bude věnovat také řada studentů a tři zahraniční postdoktorandi. „Velkou radost mám z toho, že můj nový grant podpoří rozvoj teorie čísel jako moderní výzkumné oblasti na Matfyzu, která tu byla dosud málo zastoupená,“ uzavírá dr. Kala. „Přivede sem několik špičkových mezinárodních odborníků, což bude skvělé i pro studenty kryptografie v programu MIT.“

KA, foto Svoboda


Související články: