Matematická konference na počest Jiřího Matouška

24. srpna 2016
Ve dnech 23. – 28. července v Praze proběhla konference „The Mathematics of Jiří Matoušek“, konaná na počest významných matematických úspěchů nedávno zesnulého profesora Matouška.

Ve dnech 23. – 28. července v Praze proběhla konference „The Mathematics of Jiří Matoušek“, konaná na počest významných matematických úspěchů nedávno zesnulého profesora Matouška.

Modrá posluchárna Karolina hostila během šesti horkých dnů na 250 účastníků z celého světa. Z mimoevropských zemí přijeli odborníci z USA, Kanady, Mexika, Izraele, Indie, Thajska, Japonska, Jižní Koreje a Íránu. Mezi třiceti nejvýznamnějšími řečníky nechyběli prezident Maďarské akademie věd a bývalý předseda mezinárodní matematické unie László Lovász, čestný doktor UK a nositel Abelovy ceny Endre Szemerédi, Noga Alon, Imre Bárány, Nathan Linial, Joel Spencer, Günter Ziegler a další.

Řečníci mimo jiné vzpomínali na výjimečnou osobnost prof. Matouška a vyzdvihovali jeho práci a vliv v mnoha oblastech současné matematiky, především v diskrétní geometrii, kombinatorice a teoretické informatice. Rovněž zmiňovali jeho bohatou publikační činnost a obrovský vliv na studenty. Dílu Jiřího Matouška bude věnována rovnež kniha A Journey in Discrete Mathematics (ed. M. Loebl, J. Nešetřil, R. Thomas), která vyjde v nakladatelství Springer Verlag v roce 2017.

Konference byla uspořádána Katedrou aplikované matematiky, Informatickým ústavem a centrem DIMATIA z MFF UK ve spolupráci s Centrem excelence Institutu teoretické informatiky (ITI) na MFF UK a Institutem matematiky Alfréda Rényiho Maďarské akademie věd. Podpora těchto institucí a rovněž tak podpora ERC grantu DISCONV – Discrete and Convex Geometry: Challenges, Methods, Applications byla podstatná pro úspěch konference.

Příspěvky z konference budou dostupné na webu konference.

doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.