Martin Loebl předsedou Učené společnosti

21. května 2024

Novým předsedou Učené společnosti České republiky se stává matematik a informatik prof. Martin Loebl. Předsednickou funkci přebírá na následující dva roky.

Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., (* 1963) působí na Katedře aplikované matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Členem Učené společnosti je od roku 2018.

„Je pro mě velká čest a závazek stát v čele skvělého společenství originálních, povznášejících a inspirujících lidí, v čele Učené společnosti. Svoje předsednictví beru v prvé řadě jako možnost tomuto společenství sloužit, věnovat mu své schopnosti a čas,“ říká prof. Martin Loebl a představuje svou vizi dalšího působení Učené společnosti: „Chtěl bych především zintenzivnit vědecká setkávání – mezioborová, mezi generacemi i mezinárodní a mezi institucemi. Dále bych chtěl zvýšit prospěch, který česká společnost z Učené společnosti má. Učená společnost představuje obrovskou tvořivou sílu. Rád bych zlepšil povědomí o tom, že tu tato síla je a že ji může využívat – například k reflexi měnícího se světa. Kromě toho bych chtěl pokračovat v diskusích o české a globální logistice vědy a o životě vědců.“

Učená společnost ČR