Malá Strana hostila prestižní školu a symposium

15. července 2015
V budově MFF UK na Malé Straně se ve dnech 2. – 10. července 2015 konal dvanáctý ročník mezinárodní letní školy a symposia International School and Symposium on Space Simulations – ISSS-12.

V budově MFF UK na Malé Straně se ve dnech 2. – 10. července 2015 konal dvanáctý ročník mezinárodní letní školy a symposia International School and Symposium on Space Simulations – ISSS-12.

ISSS-12 je prestižní akce pořádaná pravidelně ve dvouletých intervalech v různých zemích světa. Skládá se ze dvou částí – letní školy, která se konala ve dnech 2. – 6. července, a byla následovaná vědeckým symposiem, které probíhalo ve dnech 7. až 10. července. Cílem letní školy, na které přednáší přední světoví experti v oboru, je především seznámit nadané studenty a mladé výzkumníky na počátku kariéry se základy metod numerických simulací v oblasti studia kosmického plazmatu.

Mezinárodní programový výbor letos vybral z širokého počtu uchazečů 72 studentů a začínajících vědců, pro které desítka renomovaných světových expertů z USA, Německa, Japonska, Kanady a Itálie připravila přednášky a odpolední praktická cvičení. Získané znalosti z přednášek a cvičení studenti následně zúročili při účasti na symposiu.

Spojení školy a symposia přináší pro mladé lidi příležitost setkat se při neformálních diskusích nad svými posterovými prezentacemi se svými učiteli i ostatními účastníky symposia a využít jejich zkušeností ke zlepšení.

Přestože program ISSS-12 byl nabitý (až 12 hodin denně), zajímavé diskuze probíhaly i v době „odpočinku“: při exkurzi účastníků po historických fyzikálních a astronomických památkách Prahy, při krátké návštěvě pivovaru, u příležitosti společné večeře v refektáři a na večerní projížďce na parníku, kde byly vyhodnoceny nejlepší studentské prezentace.

Spojené úsilí organizátorů, pracovníků z Astronomického ústavu AV ČR a zaměstnanců a studentů MFF UK, a to jak z KFPP, tak ze SISAL, zajistilo hladký průběh školy a symposia, jak konstatovalo všech 120 vědců a studentů z dvaceti zemí světa. Skutečnost, že mezinárodní programový výbor pověřil uspořádáním letošního ročníku ISSS právě Českou republiku, je možné chápat i jako ocenění a výraz respektu k práci české vědecké komunity v oblasti výzkumu kosmického, slunečního a astrofyzikálního plazmatu.

Závěrem organizátoři děkují podpoře, které se jim dostalo od Akademie věd České Republiky, Matematicko-fyzikální fakulty UK a projektu rámcového programu FP7 RadioNet3, což umožnilo udělení celkem čtyřicítky stipendií studentům a mladým vědeckým pracovníkům.

Za organizační výbor

Prof. Jana Šafránková, MFF UK
Dr. Miroslav Bárta, AsÚ AV ČR