Magická fyzika získala cenu děkana

23. března 2017
Putovní pásmo působivých experimentů s názvem Magická fyzika získalo Cenu děkana MFF UK za propagaci za rok 2016. Za šest let provozování oslovilo tisíce žáků a studentů základních či středních škol.

Putovní pásmo působivých experimentů s názvem Magická fyzika získalo Cenu děkana MFF UK za propagaci za rok 2016. Za šest let provozování oslovilo tisíce žáků a studentů základních či středních škol.

Pásmo experimentů s prvky překvapení a krásy, jak je sami autoři definují, oslovuje teenagery především svou dynamikou. Experimenty se rychle střídají, takže jich je možné v průběhu hodiny předvést až dvacet. Navíc se výklad omezuje na naprosté minimum a jeho správné pochopení vyžaduje jen základní předběžné znalosti. Podstatné je zaujmout a přesvědčit diváky, že se fyziky nejen nemusejí bát, ale že je dokáže i zaujmout a pobavit.

Tým autorů z Katedry makromolekulární fyziky ve složení dr. Viktor Holubec a dr. Artem Ryabov vede prof. Petr Chvosta. Pásmo cíleně stimuluje vlastní úvahy diváků a nenásilně jim předvádí některé charakteristické rysy fyzikálního (a šířeji přírodovědného) pohledu na jevy kolem nás. Vybízí k zamyšlení nad zdánlivě samozřejmými věcmi, klade přírodě otázky, dešifruje její odpovědi, pochybuje o nich a znovu se ptá.

Úspěch této koncepce dokládají jak setrvale nadšené ohlasy publika, tak četná kladná hodnocení ze strany ředitelů škol, v nichž se Magická fyzika prezentovala. Pásmo navíc získává opakovaně pozornost médií.

Ze všech zmíněných důvodů se rozhodl děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl na základě doporučení propagační komise Magické fyzice udělit Cenu děkana MFF UK za propagaci. Cena má už tradičně podobu skleněné Kleinovy láhve. Autoři dostáli své pověsti a v rámci předávacího ceremoniálu na plese MFF UK předvedli alespoň jeden krátký experiment.

Za rok 2016 bylo nominováno celkem pět propagačních projektů, tři z fyzikální a po jednom z informatické a matematické sekce.

– OMK –