Má smysl učit přírodní vědy? Matfyz reaguje na téma týdeníku Respekt

2. února 2016
„Stojí za to na široce pojatou výuku přírodních věd nerezignovat. Jen je ji třeba změnit,“ píše profesor Pavel Cejnar z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v reakci na text zveřejněný v Respektu 1/2016.

„Stojí za to na široce pojatou výuku přírodních věd nerezignovat. Jen je ji třeba změnit,“ píše profesor Pavel Cejnar z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK v reakci na text zveřejněný v Respektu 1/2016.

Týdeník Respekt se ve svém prvním letošním čísle věnoval úrovni českého vzdělávání. Článek Marka Švehly Má smysl chodit do školy? (placená sekce) hned v podtitulu odpovídá: Ano, pokud se fyziku, chemii nebo historii budou učit jen studenti, které to baví.

Zveřejněné názory iniciovaly mezi fyziky na fakultě debatu o významu výuky přírodních věd. Diskuse s pracovníky ÚČJF a KDF se 13. 1. 2016 zúčastnil také autor článku Marek Švehla a vyslechl jejich argumety pro výuku přírodních věd jako standardní součásti všeobecného vzdělání.

Po diskusi spontánně shrnul svůj pohled na téma prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc. – jeho text si můžete přečíst na webu Respektu.

– OMK –