Lipnice, učitelé a informatika

22. srpna 2014
Na Letní školu učitelů informatiky letos do Lipnice nad Sázavou přijelo 46 účastníků. Akce začala v pondělí 18. srpna a poběží 11 dní.

Na Letní školu učitelů informatiky letos do Lipnice nad Sázavou přijelo 46 účastníků. Akce začala v pondělí 18. srpna a poběží 11 dní.

Program školy je určen učitelům gymnázií, obchodních akademií i odborných učilišť. Prostřednictvím různých forem výuky mají možnost doplnit si klíčové odborné znalosti, které odpovídají současným trendům v informatice a reflektují požadavky pedagogů z praxe.

Pro účastníky byla letos připravena série přednášek, odborných cvičení, workshopů a diskusí. Již od prvních dnů se učitelé mohou zdokonalovat ve webových a síťových technologiích a v programování v C# či výukovém jazyku Scratch. Někteří také začali programovat Lego roboty pro turnaj Robo sumo, v němž musí robot vytlačit soupeře z arény a sám v ní přitom zůstat. Pro další dny jsou připravena databázová cvičení, práce s grafickými softwary, programování pro Android či přednášky o hardwaru nebo výukových počítačových hrách. Denní výukový program doplňují večerní diskuse o vlastních zkušenostech ze škol, poznatcích z výuky a problematice učebních materiálů.

Školu pořádá Kabinet software a výuky informatiky MFF UK ve spolupráci se sekcí Moderního programování České informatické společnosti. Její program navazuje na více než dvě desetiletí trvající tradici letního vzdělávání v informatice, která byla letos doplněna o řadu nových prvků v podobě individuálních projektů, intenzivních pracovních skupin apod.

Kurz je podpořen projektem r.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0028 s názvem Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje, financovaným ESF a SR ČR v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Karolina Šolcová
-omk-