Libuše předpoví tepelný ostrov i vývoj smogové situace v hlavním městě

14. července 2020

Vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK představili nový meteorologický portál zaměřený na Prahu. Libuše nabídne obyvatelům metropole lokalizovanou předpověď počasí a kvality ovzduší v kilometrovém rozlišení.

Předpovědní portál, který nese jméno bájné kněžny a věštkyně, vznikl v rámci projektu Urbi Pragensi, na kterém se podílí Katedra fyziky atmosféry MFF UK, Ústav informatiky AV ČR a Český hydrometeorologický ústav. Projekt trvá necelé tři roky a jeho výsledky byly veřejnosti představeny minulý pátek, symbolicky na svátek Libuše.

Nový portál přinese Praze výrazné zpřesnění predikce počasí a kvality ovzduší. Jako vůbec první totiž zohledňuje ve svých předpovědích vliv městského prostředí. „Běžné předpovědi vliv města na atmosférické procesy nezahrnují. To může být problém zejména v extrémních situacích, jako je třeba vlna veder, kdy vzniká zvláště intenzivní tepelný ostrov města. Klasická předpověď nočních teplot či ranních minim pak může být o 4–5 stupňů nižší než skutečná teplota ve městě,“ říká koordinátor projektu doc. Tomáš Halenka z Katedry fyziky atmosféry MFF UK.

Tepelný ostrov je oblast města, která je výrazně teplejší než okolí. Vzniká zejména v létě v nočních hodinách. „Typicky jde o situace, kdy panuje stabilní horké počasí. Slunce svítí, vítr nefouká a město se přes den prohřeje. Naakumulované teplo se v noci pomalu uvolňuje a atmosféru ohřívá,“ vysvětluje doc. Halenka a dodává, že tepelný ostrov představuje ohrožení zejména pro rizikové skupiny, jako jsou kardiaci či astmatici.

Na portále jsou dostupné krátkodobé předpovědi, a to ve vysokém rozlišení jeden kilometr. Uživatelé tak mohou sledovat, které pražské městské části a oblasti budou extrémními teplotami či zvýšenými koncentracemi škodlivin v ovzduší postiženy nejvíc. Město na základě toho bude moci přijímat včasná opatření, například v případě vlny veder navýšit kapacity záchranných služeb a zajistit dostatek volných lůžek v nemocnicích, eventuálně v případech zhoršené kvality ovzduší vyhodnotit možnost regulačních opatření.

Vedle samotného portálu patří mezi cíle projektu také analýza vlivu klimatické změny na městské prostředí a poskytnutí modelových nástrojů pro řešení problémů tzv. hot spotů, tedy konkrétních pražských lokalit s vážnými problémy. V dlouhodobých výhledech by výsledky projektu měly sloužit jako informační podklady využitelné při plánování rozvoje hlavního města.

Související odkazy:

–OPMK–