Libor Barto získal ERC Synergy Grant

25. října 2022

Matematik Libor Barto z Katedry algebry MFF UK získal spolu s Michaelem Pinskerem z Vídně a Manuelem Bodirskym z Drážďan grant ERC pro spolupráci na výzkumu složitosti výpočetních problémů.

Granty Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) umožňují odborníkům finanční nezávislost a vytváří tak mimořádné podmínky pro realizaci excelentního vědeckého výzkumu. V tomto případě byl udělen tzv. Synergy grant, který vyžaduje mezioborovou spolupráci vědců s vysokým potenciálem přinést průlom v daném oboru. Hlavní řešitelé budou společně zkoumat složitost výpočetních problémů a pokusí se například přiblížit k řešení jednoho ze sedmi matematických tzv. problémů tisíciletí. Akronymem grantu je POCOCOP, tedy POlynomial – time COmputation: opening the blackboxes in COnstraint Problems.

„V rámci nového ERC projektu se budeme snažit lépe pochopit složitost výpočtů. Chceme vědět, které problémy se dají na počítači řešit rychle a které ne. Přesněji, chceme se přiblížit k obecné teorii, která objasní, proč je některý problém efektivně řešitelný a jiný nikoliv,“ popisuje český hlavní řešitel Libor Barto a dodává, že zásadní výzvou je do hloubky pochopit a propojit několik různých, doposud dost vzdálených směrů matematiky a informatiky.

„Je to dobrá zpráva nejen pro Univerzitu Karlovu, ale pro českou vědu obecně. Můžeme si skutečně gratulovat, protože s každým přiděleným ERC grantem prestiž českých vědeckých institucí v mezinárodním měřítku stoupá. Aktuální úspěch při získání prostředků na matematický výzkum podtrhuje také mimořádný fakt, že docent Barto získal pro svou vědeckou činnost již druhý ERC grant,“ zdůrazňuje rektorka Univerzity Karlovy prof. Milena Králíčková.

Univerzita Karlova se spolu s Akademií věd ČR již před časem zavázala více podporovat české výzkumníky, kteří zatím dosahovali na milionové prostředky z ERC méně často než jejich evropští vědečtí kolegové. Instituce nyní společně nabízejí odborníkům systematickou profesionální podporu, školení a informační akce pro uchazeče i pomoc s přípravou odborné části grantů, protože kritéria ERC grantů jsou pro odborníky velmi náročná, uspěje zhruba každá desátá podaná žádost.

Tisková zpráva UK, foto Eva Kořínková


Související odkazy: