Křest Albeří

27. srpna 2014
Kdo studuje na MFF UK, dobře ví, co se pod jménem Albeř skrývá. Ten, kdo obdržel pozvánku, teprve tuší. Pojďte s námi nahlédnout do programu letošního soustředění.

Kdo studuje na MFF UK, dobře ví, co se pod jménem Albeř skrývá. Ten, kdo obdržel pozvánku, teprve tuší. Pojďte s námi nahlédnout do programu letošního soustředění.

Ať už jste nastupujícím či současným studentem nebo vás jen zajímá, co se na Matfyzu zrovna děje, můžete se s námi vydat na krátkou exkurzi do malebného jihočeského koutu poblíž Jindřichova Hradce. Do letního střediska Albeř každý rok v září přijíždějí pozvaní budoucí matematici, fyzici, informatici a učitelé, aby se zapsali ke studiu, seznámili s novými spolužáky a některými pedagogy a získali podrobnější informace o budoucím studiu.

Přečtěte si reportáž z loňského soustředění.

Všechny tři turnusy, které na Albeř přijedou mezi 31. srpnem a 9. zářím, čeká zápis, beseda o studiu, setkání se sekčními proděkany a s děkanem fakulty. Nastupující prváci se dozvědí o mimofakultních aktivitách, kterým se mohou věnovat, a otestují své znalosti a intelekt. Složí test ze znalostí matematiky, jazyka a také IQ test.

Kromě studijních záležitostí si budoucí matfyzáci ověří, jestli jsou dostatečně zdatní také mimo školní lavice. Na albeřských kurtech si zahrají volejbal, basketbal, tenis nebo fotbal, poměří své síly v závodě nebo se vykoupou v rybníku Osika.

Prohlédněte si fotogalerie z minulých ročníků na hlavní stránce soustředění.

Těšíme se na setkání s vámi na Albeři.

-omk-