Kouzla Science on Stage

5. června 2014
Z dobrých nápadů poctivě vybrat ty nejlepší, obejít a ohodnotit skoro třicet výstavních stánků a nenechat se rušit proudícími davy diváků, to všechno musel zvládnout porotce národního finále přehlídky Science on Stage minulou sobotu v Liberci.

Z dobrých nápadů poctivě vybrat ty nejlepší, obejít a ohodnotit skoro třicet výstavních stánků a nenechat se rušit proudícími davy diváků, to všechno musel zvládnout porotce národního finále přehlídky Science on Stage minulou sobotu v Liberci.

Práce to nebyla lehká. Prezentační stánky všech soutěžících dokládaly, kolik kreativity v sobě nesou učitelé a nadšení popularizátoři vědy. Působivé experimenty a expozice vytvořili často doslova „na koleni“ a s minimem prostředků. Návštěvníci tak mohli obdivovat prezentaci základních principů z elektrostatiky na plechovkách od nápojů, stavebnici středověkých obléhacích strojů ze včelařských latí, vodivé těsto, ze kterého děti sestavovaly jednoduché elektrické obvody, nebo papírové geometrické hříčky.

Nouze nebyla ani o složitější a formálně propracované expozice demonstrující střídavý proud, využití mobilních zařízení nebo RC modelů ve výuce. To vše doplňovala v letošním ročníku chemie a biologie. Všechny expozice by rozhodně více či méně obstály i v mezinárodní konkurenci.

Kromě stánků se všichni návštěvníci mohli potěšit vystoupeními Úžasného divadla fyziky (ÚDIF), která byla zaměřena také na jednoduchou chemii, a dalšími pódiovými performancemi.

Finále bylo spojeno s libereckou muzejní nocí a proběhlo v nové budově vědeckého parku iQLANDIA. Přehlídku ve spolupráci s iQLANDIÍ organizují zaměstnanci MFF UK doc. Zdeněk DrozdRNDr. Jitka Houfková, Ph.D., oba z katedry didaktiky fyziky.

Nakonec porota po složitém rozhodování s mírným zpožděním před dvaadvacátou hodinou večerní rozhodla. Na mezinárodním festivalu Science on Stage 2015 v Londýně budou Českou republiku reprezentovat následující autoři a projekty:

Petr Desenský Pohádka o chemickém království
Rita Chalupníková Obléhací zbraně ve středověku
Kateřina Lipertová Papírová geometrie
Václav Piskač Fyzika s vozíky
Zdeněk Polák Fotoluminiscence v experimentech
Renata Rydvalová Medové království
Jitka Soukupová Fyzikální experimenty s plechovkami od nápojů
Jakub Šesták Pohádka o chemickém království
Peter Žilavý Elektřina kolem nás

Jako náhradníci byli zvoleni Václava Kopecká (Modely sluneční soustavy) a Daniel Lessner (Projdi bludištěm, zachráníš kozu).

Cenu veřejnosti obdržela prezentace Karla Koláře, která představila aktivity FYKOSu. Dětskou porotu nejvíce okouzlili opět Petr DesenskýJakub Šesták s Pohádkou o chemickém království.

Mezinárodní kolo soutěže Science on Stage příští rok otestuje, zda porota vybírala správně. Všichni ocenění však díky svým nápadům rozhodně upoutají pozornost.

- OMK -