Košické úspěchy

26. června 2018

Koncem května proběhl na Slovensku 19. ročník soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice. Studenti Matfyzu zvítězili ve všech matematických kategoriích.

Soutěž tradičně vyhlašují Česká matematická společnost (sekce Jednoty českých matematiků a fyziků) a Slovenská matematická spoločnosť (sekce Jednoty slovenských matematikov a fyzikov). Letošním organizátorem byla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika.

Studenti MFF UK byli nejúspěšnější v kategorii M5+M6, kde obsadili první tři místa. V ostatních matematických kategoriích pak Matfyz získal vždy první místo, v kategoriích M3+M4 navíc ještě třetí místo doplněné čestným uznáním. V případě informatiky se zadařilo v kategoriích I1+I2 (čestné uznání) a I4 (první místo).

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY (převzato z webu soutěže)
M1: MATEMATICKÁ ANALÝZA — TEORIE FUNKCÍ A FUNKČNÍCH PROSTORŮ
M2: MATEMATICKÁ ANALÝZA — TEORIE DIFERENCIÁLNÍCH A INTEGRÁLNÍCH ROVNIC
1. místo Ondřej Bouchala — Measures on noncompactness of Sobolev embeddings
2. místo Marie Fialová — Two-dimensional Dirac operator with translationally invariant magnetic field
Dávid Uhrik — On some hierarchies of discontinuous functions
Kateřina Zahradová — Spectral analysis of quantum nanoribbons
Čestné uznání Miriam Kleinová — Niekoľko výsledkov k Olivierovej vete
M3: TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A MATEMATICKÁ STATISTIKA
M4: EKONOMETRIE A FINANČNÍ MATEMATIKA
1. místo Kateřina Koňasová — Stochastic reconstruction of inhomogeneous point patterns
2. místo Matej Hladiš — Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát
3. místo Zuzana Girová — Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v  dvojfaktorových short rate modeloch
Filip Seitl — Modeling and simulation of 3D random tessellations with predefined interactions
Čestné uznání Barbora Klemová — Úsmevné nezrovnalosti pri cenách opcií
Ondřej Zeman — Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení
M5: MATEMATICKÉ STRUKTURY — ALGEBRA, TOPOLOGIE A  GEOMETRIE
M6: MATEMATICKÉ STRUKTURY — TEORIE GRAFŮ A KOMBINATORIKA
1. místo Jakub Kopřiva — Quotients in Algebraic Geometry
Václav Rozhoň — Sufficient conditions for embedding trees
3. místo Kristýna Zemková — Composition of quadratic forms over number fields
Čestné uznání Katarína Čekanová — Ľahké hrany v rovinných grafoch s danou duálnou váhou
Peter Fratrič — Graphs based on Sidon sets
Martin Vodička — Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp
M7: APLIKOVANÁ MATEMATIKA — NUMERICKÁ ANALÝZA
M8: APLIKOVANÁ MATEMATIKA — MATEMATICKÉ MODELY DYNAMIKY
1. místo Lukáš Vacek — Numerical solution of traffic flow models
2. místo Zuzana Szabová — Theory of balanced densities and detection of interaction range in vehicular traffic
3. místo Lenka Hrapková — Inflow-implicit/outflow-explicit metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc
David Ulčák — Metody hraničních prvků vyšších řádů
Jana Zuzaňáková — Obyčejné diferenciální rovnice ve slovních úlohách
I1: TEORETICKÁ INFORMATIKA
I2: UMĚLÁ INTELIGENCE
1. místo Radovan Červený — Hitting paths in graphs
Martin Nemček — Fast density-based downsampling of cytometry data
3. místo Martin Glova — Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v  počítačovej hre "Flappy bird"
Čestné uznání Jakub Tětek — Cache-Efficient Representation of Separable Graphs
I3: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA A POČÍTAČOVÉ VIDĚNÍ
1. místo Miroslav Laco — Depth in the visual attention modelling from the egocentric perspective of view
2. místo Antónia Matisová — Identifikácia stalaktitov v 3D modeli jaskyne Domica
Patrik Žiak — Stereoskopický systém pre navigáciu auta
I4: APLIKOVANÁ INFORMATIKA A SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ
1. místo Danylo Khalyeyev — A virtual playground for DEECo applications
2. místo Boris Cucor — Synchronizované riadenie pomocou viackanálového rádiového systému
Patrik Pekarčík — Komponentové a udalosťami riadené programovanie zariadení na platforme Arduino
Dominik Soukup — Detekce anomálií v provozu IoT sítí
Čestné uznání Mário Lipovský — Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation

– OPMK –