Klimatická změna – realita bez mýtů

8. října 2014
V pondělí 6. října bylo zahájeno 14. každoroční setkání Evropské meteorologické společnosti (EMS) a zároveň i 10. Evropská konference aplikované klimatologie (ECAC). Na celotýdenní akci se Matfyz podílí přednáškou Klimatická změna – realita bez mýtů.

V pondělí 6. října bylo zahájeno 14. každoroční setkání Evropské meteorologické společnosti (EMS) a zároveň i 10. Evropská konference aplikované klimatologie (ECAC). Na celotýdenní akci se Matfyz podílí přednáškou Klimatická změna – realita bez mýtů.

Hlavním mottem celé konference je „Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství“. Témata reflektují současné trendy v oblasti změn klimatu, jejich monitorování a s tím spojeného předpovídání počasí. Potřeba klimatických služeb a funkčních infrastruktur je nyní v popředí zájmu klimatologů a meteorologů po celém světě. Jedním z cílů konference je zhodnocení aktuální situace a efektivnosti existujících infrastruktur.

Akci uvedl prezident EMS Dominique Marbouty. S optimismem přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemný pobyt nejen v konferenčních sálech, ale i v srdci Evropy. Mezi řečníky při úvodních proslovech vystoupil také děkan Matfyzu prof. Kratochvíl. Ve svém příspěvku přivítal účastníky konference na půdě České republiky a vyjádřil radost, že se fakulta může na akci tohoto typu podílet.

Po slavnostním zahájení se rozběhly jednotlivé přednášky, semináře a diskuse, které budou probíhat až do pátku 10. října. Do pestrého programu konference byla zařazena úterní panelová diskuse „Klimatická změna – realita bez mýtů“, kterou pořádal Matfyz spolu s Českou meteorologickou společností. V rámci diskuse vystoupili odborníci na klimatické změny, D. Jacob, R. Benestad a H. von Storch , jejichž úkolem bylo blíže seznámit se změnami klimatu a s následky těchto změn také veřejnost.

Celou akci doprovází výstava fotografické soutěže Europhotometeo'14, v rámci níž mohou účastníci až do pátku shlédnout deset nejlepších fotografií. Tyto fotografie zajímavým způsobem zachycují různé neobvyklé meteorologické jevy.

- OMK -