Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky ocenila nejlepší diplomové práce

23. ledna 2017
Koncem minulého roku byly v Karolinu předány ceny za nejlepší diplomové práce v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika.

Koncem minulého roku byly v Karolinu předány ceny za nejlepší diplomové práce v oborech Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie a Finanční a pojistná matematika.

Na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky (KPMS), která soutěž každoročně pořádá, bylo v akademickém roce 2015/2016 úspěšně obhájeno celkem 33 diplomových prací. Do užšího výběru porota nominovala deset řešitelů, z nichž posléze vybrala šestici vítězů. „Minulý rok patřil z hlediska počtu i kvality obhájených prací na naší katedře k úspěšným. Studenti v pracích řešili řadu zajímavých problémů z oblastí, jako je biostatika, ekonometrie, finance a pojišťovnictví nebo prostorová statistika. O to těžší byl úkol poroty vybrat ty nejlepší,“ uvádí prof. Tomáš Cipra, zástupce vedoucího KPMS.

První místo porota přisoudila Tobiáši Hudcovi za práci Absorption cascades of one-dimensional diffusions. Podle prof. Cipry se autorovi podařilo dosáhnout významných teoretických výsledků v oblasti Markovových procesů. „V práci je s využitím speciální techniky nalezena jednorozměrná difúze a proces růstu za speciálních podmínek na pravděpodobnosti přechodu,“ upřesňuje prof. Cipra.

Zajímavé aplikace nabízejí práce dalších oceněných studentů. Například Veronika Janíková, která obsadila jedno z druhých míst, se zaměřila na téma efektivního využití vodní energie. Stochastickou optimalizační úlohu využila pro modelové řešení problému řízení soustavy vodních děl na řece Vltavě. Vít Kubelka, další z oceněných, zase aplikoval teoretické poznatky na dva konkrétní podsystémy jaderné elektrárny Temelín. „Autor řeší problém, který je klíčový pro strategické rozhodování o řízení jaderné elektrárny,“ dodává prof. Cipra.

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo bezprostředně po promoci absolventů magisterského studia v Malé aule Karolina. Zúčastnili se jej děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl, proděkan pro studijní záležitosti doc. František Chmelík, vedoucí KPMS doc. Michal Kulich a zástupce nadace RSJ Anton Tyutin.

Všem oceněným gratulujeme.

Nejlepší diplomové práce na KPMS v ak. roce 2015/2016:


1. místo (finanční odměna ve výši 9 000 Kč od nadace RSJ)

  • Tobiáš Hudec: Absorption cascades of one-dimensional diffusions

2. místo (finanční odměna ve výši 2× 6 000 Kč od nadace RSJ)

  • Veronika Janíková: Stochastický optimalizační model pro efektivní využití vodní energie
  • Tomáš Rubín: Stochastic evolution systems and their applications

3. místo (finanční odměna ve výši 3× 3 000 Kč od nadace RSJ)

  • Matúš Čellár: Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
  • Vít Kubelka: Použití náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých průmyslových systémů
  • Prokop Šimon: Topological support of solutions to stochastic differential equations

Přehled oceněných prací od roku 2003

– OMK –