Kapitola SPIE/OSA ocenila nejlepší článek

15. ledna 2016
První ročník soutěže Best Master Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015 má své vítěze. Kromě dvou hlavních cen (za nejlepší vědecký článek a poster) udělila porota také tři čestná uznání.

První ročník soutěže Best Master Student Paper Award vyhlášené na akademický rok 2014/2015 má své vítěze. Kromě dvou hlavních cen (za nejlepší vědecký článek a poster) udělila porota také tři čestná uznání.

Hlavním cílem soutěže Best Master Student Paper Award, kterou vyhlašuje studentská kapitola SPIE/OSA při MFF UK, je ocenění vědecké a publikační činnosti studentů magisterského a prvního ročníku doktorského studia. Zároveň je má motivovat k odbornému publikování v co možná nejranějších fázích své vědecké kariéry. První ročník soutěže byl omezen na programy optika a optoelektronika, fyzika kondenzovaných soustav a materiálů a fyzika povrchů a ionizovaných prostředí MFF UK.

Devítičlenná hodnotící komise složená ze studentů a pedagogů fyzikální sekce fakulty vybírala z 18 přihlášených prací v podobě originálních článků v impaktovaných časopisech nebo posterů prezentovaných na mezinárodních konferencích. Z toho devět prací zastupovalo soutěžní sekci Best Paper a dalších devět sekci Best Poster.

„Všechny přihlášené práce dosahovaly opravdu vysoké odborné i prezentační úrovně, a volba nejlepších z nich proto představovala pro hodnotící komisi obtížný úkol,“ shodli se koordinátoři soutěže RNDr. Lukáš Nádvorník a Mgr. Lukáš Šedivý. „Zvolili jsme řadu objektivních i subjektivnějších kritérií, jako jsou impakt faktor a obecná prestiž žurnálu relativně vzhledem k obvyklým publikacím v daném oboru, případně pověst konference, kvalita prezentace výsledků a konečně jejich vědecká relevance a celkový přínos. O vyhodnoceném pořadí článků přesto někdy rozhodoval jediný bod,“ uzavřeli své hodnocení úrovně přihlášených prací.

Porota proto udělila kromě dvou hlavních cen v obou sekcích také tři čestná uznání pro autory přihlášených článků, které dosáhly obdobně kladných hodnocení jako držitel hlavní ceny v sekci Best Paper.

Ocenění v sekci Best Paper získal Mgr. Lukáš Beran za článek Optical and magneto-optical studies of martensitic transformation in Ni-Mn-Ga magnetic shape memory alloys. Čestná uznání pak obdrželi Mgr. Michal Zanáška, Mgr. Jiří KratochvílMgr. Attila Bartha.

V sekci Best Poster byla hlavní cena udělena Bc. Lukáši Ohnoutkovi za poster Voltage controlled optical and magnetic properties in ferromagnetic nanostructures studied by optical spectroscopies.

Předání diplomů, plakety a finančních odměn spojených s hlavními cenami v sekci Best Paper (10 000 Kč) a Best Poster (5 000 Kč) proběhlo 13. ledna 2016 v pracovně děkana MFF UK.

Oceněným gratulujeme a všem, kteří se prvního ročníku soutěže Best Master Student Paper Award zúčastnili, přejeme mnoho úspěchů v další vědecké práci.

– OMK –