Jmenování nových hostujících profesorů

7. května 2015
Ve středu 6. května oznámil děkan Jan Kratochvíl nové hostující profesory. Matematicko-fyzikální fakulta hostí úspěšného českého matematika prof. Vojtěcha Rödla působícího na Emory University a informatika ze Simon Fraser Univeresity profesora Pavola Hella.

Ve středu 6. května oznámil děkan Jan Kratochvíl nové hostující profesory. Matematicko-fyzikální fakulta hostí úspěšného českého matematika prof. Vojtěcha Rödla působícího na Emory University a informatika ze Simon Fraser Univeresity profesora Pavola Hella.

Prof. Vojtěch Rödl

Prof. Vojtěch Rödl studoval na MFF UK, posléze byl zaměstnán na ČVUT a řadě předních institucí v Kanadě a v USA. Od roku 1988 je profesorem na Emory University v Atlantě.

Je jedním z mezinárodně nejznámějších českých matematiků. Pracuje hlavně v oblasti kombinatoriky a teoretické informatiky. Je autorem více něž 350 vědeckých prací vesměs v předních vědeckých časopisech, mnoho z nich se spoluautory z MFF UK. Za svou činnost získal řadu ocenění (např. Polyovu cenu v USA, Bolzanovu medaili, cenu Neuron, Dr. h. c. na Technické univerzitě v Liberci).

Pavol Hell, PhD.

Prof. Pavol Hell studoval na MFF UK (obor matematická analýza). Studium dokončil na Universite de Montreal.

Je řádným profesorem na Simon Fraser University od roku 1983. Vždy měl úzké vztahy s MFF UK, opakovaně zde přednášel a podílel se na vědeckém životě Katedry aplikované matematiky a MFF. V roce 1996 inicioval dohodu mezi centrem DIMATIA a PIMS ve Vancouveru, která je dosud aktivní a zahrnuje další pracovníky jak z MFF tak z SFU a UBC.

Prof. Pavol Hell je velmi aktivním vědcem a učitelem. Uspořádal více než 153 vědeckých prací a 9 knih (spoluautorem jedné monografie je prof. Jaroslav Nešetřil, “Graphs and Homomorphisms” Oxford University Press 2004).

- OMK -