JetBrains partnerem Matfyzu

20. dubna 2015
Partnerský program MFF UK se ve čtvrtek 19. 3. rozrostl o dalšího člena: společnost JetBrains, významného tvůrce vývojových nástrojů. Tímto krokem by měla být dále prohloubena již existující spolupráce mezi JetBrains a Matfyzem.

Partnerský program MFF UK se ve čtvrtek 19. 3. rozrostl o dalšího člena: společnost JetBrains, významného tvůrce vývojových nástrojů. Tímto krokem by měla být dále prohloubena již existující spolupráce mezi JetBrains a Matfyzem.

Dnes nadnárodní společnost JetBrains byla založena v roce 2000 v Praze jako malá firma s pěti zaměstnanci. V současné době zaměstnává již přes 400 lidí v pobočkách v Praze, Petrohradě, Bostonu, Moskvě a Mnichově a vyvíjí více než 15 softwarových produktů, z nichž nejznámější stále zůstává integrované vývojové prostředí pro Javu IntelliJ IDEA. Společnost JetBrains věnuje rovněž značné úsilí inovacím na poli programovacích jazyků a programovacích nástrojů. Pod open source licencemi vyvíjí několik progresivních projektů a právě jeden z nich – jazykový workbench MPS – se už dříve ukázal jako velmi vhodný pro vzájemnou spolupráci mezi akademickou a komerční sférou.

Spolupráce se však neomezuje jen na tradiční oblasti zadávání diplomových prací a témat softwarových projektů. Václav Pech, vývojář a technologický evangelista ve společnosti JetBrains (a také absolvent informatiky na MFF UK) vytvořil koncept a podílí se na předmětu Koncepty moderních programovacích jazyků, který je studenty hodnocen velmi kladně. K tomu Václav Pech dodává: „Velmi mě těší, že se nám daří naši vzájemnou spolupráci rozvíjet. Se studenty a absolventy Matfyzu máme dobré zkušenosti. Pro řešení úkolů s velkým teoretickým přesahem, které v naší doméně převládají, jsou podle našich zkušeností dobře připraveni. Těším se rovněž na spolupráci ve výzkumné oblasti.“

Podpis partnerské smlouvy umožní takovou spolupráci nadále rozvíjet a kultivovat ke vzájemnému prospěchu obou partnerů a především studentů Matfyzu. Prvním plodem nově uzavřené spolupráce by mohla být nabídka vývojových nástrojů JetBrains pro studenty zdarma.

- OMK -