Jeden den s informatikou a matematikou

18. února 2019

Více než tři stovky návštěvníků přivítal ve čtvrtek 7. 2. malostranský Profesní dům. V rámci tradiční popularizační akce Matfyzu se tu uchazečům představily informatické a matematické obory.

„Před pár lety jsme na Matfyzu otevřeli nový bakalářský obor, který se snaží zkřížit biologii s informatikou. Do projektu se vedle naší fakulty a přírodovědy zapojují také významné zahraniční instituce jako třeba Institut Maxe Plancka v Drážďanech,“ říká doktorand Petr Škoda u svého stánku. Ač je bioinformatika velmi mladá vědní disciplína, její poznatky jsou v dnešní době prakticky nepostradatelné. Řeší totiž naléhavý problém, co s velkým množstvím biologických dat a jak se v jejich záplavě zorientovat. Její uplatnění je nejen ve výzkumu, ale také v lékařské diagnostice či při vývoji léčiv. „A pokud by snad někdo váhal, jestli je pro něj biologie to pravé, může si být jistý alespoň tím, že se po dostudování uplatní minimálně jako dobrý programátor,“ dodává Škoda.

Podobné informace zaznívaly na chodbách malostranského Profesního domu v průběhu Jednoho dne s informatikou a matematikou. Akce zaměřená na dva ze tří vlajkových oborů Matfyzu nabídla kolem dvou desítek interaktivních stánků a studentských prezentací a zhruba stejný počet přednášek zaměřených na odborná i méně vážná témata. Zejména středoškolákům přiblížila rozličné aspekty vysokoškolského studia informatiky a matematiky.

Návštěvníci měli možnost vyslechnout si příběhy několika úspěšných absolventů fakulty. Patří mezi ně i Petr Zahradník. Na Matfyzu vystudoval obor ekonometrie a nedlouho poté založil firmu Qminers. S několika dalšími kolegy vyvíjí software, který autonomně obchoduje na burzách po celém světě. Matfyz ho naučil především logicky uvažovat a hluboce porozumět problémům, což je dovednost, která se Petru Zahradníkovi hodí, nejen když hledá zákonitosti finančních trhů. „Rovnice jsem uplatnil i při rekonstrukci bytu,“ podotkl se smíchem v průběhu přednášky.

Na přednášky a expozice dorazily do sídla informatické sekce Matfyzu více než tři stovky návštěvníků, především středoškoláků. Věříme, že řadě z nich návštěva pomůže k rozhodnutí podat si v březnu přihlášku na Matfyz.

– OPMK –