Jeden den s fyzikou zaplnil Karlov a Troju

16. února 2024

Den plný přednášek, exkurzí, experimentů. Takový byl Jeden den s fyzikou, který se na Matfyzu uskutečnil ve čtvrtek 15. února.

Jeden den s fyzikou 2024 (foto: Tomáš Princ)

Jeden den s fyzikou je akce pro středoškoláky, jejich pedagogy i pro příznivce fyziky z řad veřejnosti. Nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i setkání s pedagogy a studenty Matfyzu a s organizátory korespondenčních seminářů.

V posledních letech je navíc úzce navázán na mezinárodní soutěž Fyziklání, která probíhá hned následující den. Díky tomu se řada účastníků soutěže může už den předem seznámit s mnoha zajímavými tématy současné fyziky.

Dopolední program odstartoval v devět hodin na Karlově a pokračoval odpoledne v pražské Troji. Jaké zásadní fyzikální objevy přinesl rok 2023? Co zjistili vědci z Matfyzu o ničivém zemětřesení, které loni postihlo Turecko? Proč zkoumat neutrony? V rámci 16 přednášek se představila pestrá paleta témat, z nichž si každý návštěvník mohl vybrat to, co ho zajímá. Spoustu zajímavých informací se účastníci dověděli i během exkurzí, například jak se prostřednictvím počítačových simulací vyvíjejí léky nebo co se stane, když se smíchá nejtěžší a nejlehčí prvek.

„Je to skvělá akce. V hodinách fyziky právě probíráme optiku, a proto jsem studenty vzala na pokusy, které nám probíranou látku krásně přiblížily,“ zmínila se po přednášce Fyzika v experimentech učitelka ze Strakonic.

Jeden den s fyzikou letos přilákal více než pět stovek návštěvníků. Mnozí z Matfyzu odcházeli až po čtvrté hodině odpoledne, kdy program v Troje končil.

Pokud kromě fyziky holdujete také matematice s informatikou, pusťte si záznam Jednoho streamu. A jestli vás zajímá, jaké je studium na Matfyzu, stále ještě můžete zhlédnout úvodní přednášku listopadového dne otevřených dveří. Přihlášky ke studiu bakalářských oborů na MFF UK zůstávají otevřené do konce března.

OPMK, foto Tomáš Princ