Jazzový křest v refektáři

5. března 2014
Klavírista a skladatel Emil Viklický spolu s kontrabasistou Petrem Dvorským pokřtili v úterý na Malé Straně matfyzácké koncertní křídlo fascinujícím jazzovým koncertem.

Klavírista a skladatel Emil Viklický spolu s kontrabasistou Petrem Dvorským pokřtili v úterý na Malé Straně matfyzácké koncertní křídlo fascinujícím jazzovým koncertem.

Část adoptivních rodičů slyšela své hertze už na inauguračním koncertu, který proběhl v říjnu loňského roku. Pro další byl vyhrazen slavnostní koncert spojený se křtem nástroje. Barokní refektář tentokrát prozářily tóny jazzových skladeb, jejichž autorem byl z větší části hlavní host večera Emil Viklický.

Koncertní křídlo pokřtili společně s účinkujícími děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl a proděkan pro matematickou sekci doc. Mirko Rokyta, kteří jsou oba aktivními klavíristy. Přípitek symbolicky doplnily notové značky na poletujících papírcích.

Emil Viklický a kontrabasista Petr Dvorský následně zahájili první část koncertu skladbou Guse Arnhema Sweet and Lovely. V ní se stejně jako v jazzových úpravách moravských lidových písní či skladeb klasického repertoáru krásně propojil zvuk klavírního křídla a kontrabasu. Úchvatné jazzové pokoušení pokračovalo ve stejném duchu i po přestávce. Jazzové hertze v kontrastu s barokním prostorem okouzlily také publikum, které si na závěr koncertu vyžádalo přídavek.

Matematicko-fyzikální fakulta UK nástroj pořídila z prostředků veřejné sbírky, v níž se vybralo přes čtvrt milionu korun. Na koncertní křídlo v rámci projektu Adoptujte své Hertze přispěly stovky zájemců nejen z řad fakultní veřejnosti. Slavnostním křtem se tak definitivně uzavřel příběh, který začal na prahu léta loňského roku. Příběhy dalších hudebních a kulturních projektů MFF UK se začínají psát právě teď.

- OMK -