Jarníkovská přednáška s prof. Jaroslavem Nešetřilem

4. října 2013
Na tradiční podzimní Jarníkovské přednášce letos vystoupil prof. Jaroslav Nešetřil, který představil svůj výzkum Limity struktur.

Na tradiční podzimní Jarníkovské přednášce letos vystoupil prof. Jaroslav Nešetřil, který představil svůj výzkum Limity struktur.

Úvodní slovo pronesl děkan Jan Kratochvíl, někdejší žák prof. Nešetřila: „Jarníkovská přednáška se stala tradicí neodmyslitelně patřící k zahájení školního roku. Cítím to jako významnou událost, protože prof. Nešetřil zde vybudoval školu diskrétní matematiky, která se stala celosvětově známou.“

Prof. Nešetřil se ve své přednášce věnoval limitám konečných struktur, které představují v jistém smyslu završení klasické asymptotické analýzy. Představují rovněž propojení metod několika matematických disciplín včetně statistické fyziky. Jeho přednáška poskytla stručný úvod do této, v současnosti velmi aktivní, oblasti.

Prof. Nešetřil se při úvodu svěřil s tím, že na takto významných přednáškách bývá zvykem mluvit o něčem, čemu se člověk věnuje dlouhé roky, ale tato přednáška je výjimečná tím, že se stále jedná o živý výzkum.

Jaroslav Nešetřil (1946 v Brně) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, titul RNDr. získal v roce 1970, CSc. v roce 1975 a DrSc. v roce 1988. V roce 1987 byl jmenován docentem a v roce 1993 profesorem Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jeho zájmu patří diskrétní matematika (kombinatorika, teorie grafů a kombinatorické struktury včetně jejich reprezentací a homomorfismů) a teoretická informatika (výpočetní složitost a teorie algoritmů). Prof. Nešetřil je autorem 9 monografií a více než 300 původních časopiseckých publikací. Dlouhodobě a opakovaně působil na řadě zahraničních univerzit a přednesl přes 100 zvaných přednášek na mezinárodních konferencích a v akademických institucích po celém světě včetně přednášek na kongresu evropských matematiků (2006) a světovém kongresu matematiků (2010). Byl oceněn Státní cenou (1985 společně s Vojtěchem Rödlem) za soubor článků v Ramseyově teorii a v roce 2010 mu prezident ČR udělil Medaili Za zásluhy. Prof. Nešetřil je členem korespondentem Německé akademie věd, Maďarské akademie věd a Academia Europeana, a od roku 2008 členem Advisory Board of the Academia Sinica. Je také vícenásobným čestným doktorem věd (University of Alaska, 2002, a Université de Bordeaux, 2004). Jeho Erdösovo číslo je 1.

- OMK -