Jarníkovská přednáška profesora Bartáka

9. října 2023

Letošní Jarníkovská přednáška předznamenala oslavy výročí Informatické sekce MFF UK. Proslovil ji profesor Roman Barták z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky.

Roman Barták je profesorem MFF UK a vedoucím Katedry teoretické informatiky a matematické logiky. Zabývá se umělou inteligencí, konkrétně oblastmi automatického plánování, splňování podmínek a reprezentace znalostí. Publikoval více než 200 odborných článků, vedl 19 výzkumných projektů a aktivně spolupracuje s průmyslem u nás i v zahraničí. V rámci České společnosti pro kybernetiku a informatiku vede odbornou skupinu pro umělou inteligenci. Je členem Association for Computing MachineryAssociation for Advancement of Artificial Intelligence, Evropská asociace pro umělou inteligenci mu udělila prestižní titul EurAI Fellow. V roce 2019 obdržel ocenění za propagaci českého výzkumu v oblasti umělé inteligence.


Abstrakt přednášky:

Grammars are defining rewriting rules on how to obtain a string in some language. In 1959, Chomsky formalized generative grammars and classified them into types with different expressive powers now known as the Chomsky hierarchy. Grammars can also be used outside languages, e.g., to model the morphology of a variety of organisms or to model the structure of plans. In this talk, we describe the relation between context-free grammars and hierarchical planning. The plan is a sequence of actions to solve a task and in addition to causal relations among actions, the structure of action sequence may be derived from task decompositions similar to grammar rewriting rules. We discuss how techniques developed for formal grammars, such as parsing, can be used to solve a variety of problems in planning, namely plan verification, plan recognition, and plan correction. We highlight the similarity of these problems and propose a research plan leading to a unifying platform for hierarchical planning in autonomous systems.


OPMK, foto Tomáš Rubín