Jak zkoumat programovací systémy

20. dubna 2023

Autorský tým složený ze zástupců University of Kent a Univerzity Karlovy uspěl na konferenci <Programming> 2023 v Tokiu se svým článkem o programovacích systémech.

Konference <Programming> (The International Conference on the Art, Science, and Engineering of Programming) se zaměřuje na „vše, co souvisí s programováním“. Každoročně jsou na ní prezentovány články publikované v akademickém časopise The Art, Science, and Engineering of Programming, který je výjimečný svým „Gold Open Access“ přístupem. Mezi jeho editory patří odborníci a odbornice na programovací jazyky z Univerzity v Oxfordu, MIT a dalších.

Nejvýznamnějšímu článku vystihujícímu charakter konference je tradičně udělována cena Editor's Choice Award. Letos toto ocenění získali Joel Jakubovic (University of Kent), Jonathan Edwards a Tomáš Petříček (Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů MFF UK) za článek Technical Dimensions of Programming Systems.

Hlavní motivací autorů byl poznatek, že informatika má bohaté množství teoretických nástrojů pro studium „programovacích jazyků“, ale postrádá nástroje pro studium „programovacích systémů“ – tedy bohatých interaktivních systémů, které obvykle doplňují jazyky a zahrnují mimo jiné tabulkové procesory nebo „no-code“ a „low-code“ nástroje umožňující programování koncovým uživatelům. Článek představuje metodologii pro výzkum takovýchto nástrojů a klade si za cíl umožnit rigorózní výzkum v této oblasti.

Práce je dostupná na webu časopisu a také v rozšířené interaktivní podobě na webu autora.

KDSS