ISGRG ocenila prof. Bičáka

25. března 2019

Mezinárodní společnost pro obecnou relativitu a gravitaci (ISGRG) udělila prof. Jiřímu Bičákovi titul Fellow. Mezi dalšími nositeli tohoto ocenění najdeme například Stephena Hawkinga.

Společnost rozhodla o zavedení statutu Fellow v roce 2010. Ocenění se uděluje každé tři roky deseti vybraným členům, o jejichž volbě rozhoduje speciální výbor. V letošním roce tento prestižní titul obdržel mezi dalšími prof. Jiří Bičák z Ústavu teoretické fyziky MFF UK s odůvodněním:  

For his wide-ranging contributions to mathematical general relativity, outstanding service to the international gravitational community, and his leadership in nurturing research in this field in the Czech Republic for the last five decades.

Mezinárodní společnost pro obecnou relativitu a gravitaci (International Society on General Relativity and Gravitation, ISGRG) byla založena v roce 1971 s cílem podporovat rozvoj výzkumu v obecné relativitě, gravitaci a jejich aplikacích v astrofyzice a kosmologii. 

V současnosti čítá přes 1500 registrovaných individuálních členů a několik národních společností. Mezi Fellows najdeme významné fyziky jako Roger Penrose (2010), George Ellis (2013), Stephen Hawking nebo nobelista Kip Thorne (2016).

Výboru, který uděluje statut Fellow za rok 2019, předsedal teoretický fyzik Misao Sasaki z University of Tokyo. Ocenění bude oficiálně předáno na pracovním setkání ISGRG v červenci letošního roku ve Valencii.

OPMK


Foto: Luděk Svoboda, AV ČR (CC BY-SA 3.0 CZ)