ICHEP 2020: Úspěch online

7. srpna 2020

Největší mezinárodní konference zaměřená na částicovou fyziku se letos poprvé uskutečnila pouze online. Virtuální prostor poskytl nové možnosti pro experimentování a jednu z nejprestižnějších vědeckých konferencí otevřel široké veřejnosti.

Čtyřicátý ročník konference ICHEP (International Conference on High Energy Physics) měl ve dnech 28. července až 6. srpna proběhnout v Praze. Do hlavního města měla podle původního plánu zamířit více než tisícovka vědců včetně několika nositelů Nobelových cen. Pandemie však pořadatele donutila přesunout jádro programu do virtuálního prostředí.

Online se uskutečnila za nezmenšeného zájmu jak odborná část, v rámci které byly například představeny nové poznatky o chování Higgsova bosonu, tak program určený veřejnosti. Na realizaci obou složek se podílela Matematicko-fyzikální fakulta UK. 

„Podle reakcí, které přicházejí, soudím, že konference byla úspěšná. Je za tím především obrovské množství práce odvedené lokálním organizačním výborem. Připravit online akci těchto rozměrů ve velmi omezeném čase není vůbec jednoduché. Rád bych proto poděkoval všem, kteří se do organizace ICHEP 2020 zapojili,“ shrnul předseda lokálního organizačního výboru prof. Zdeněk Doležal z MFF UK.

Sérii veřejných přednášek, živě přenášených na kanále YouTube, v pondělí zahájil americký nobelista Barry Barish. Ten se spolu s dalšími kolegy v roce 2015 zasloužil o experimentální potvrzení existence gravitačních vln. Gravitačním vlnám zasvětil i své pondělní téměř 90minutové vystoupení. Záznam přednášky, který dosud zhlédlo více než tři tisíce diváků, je na YouTube dostupný i s českými titulky.

Hlavní část programu pro veřejnost se odehrála v následujících dnech. Její součástí byla virtuální prohlídka obřího detektoru ATLAS na urychlovači LHC v ženevském CERN. Ve stometrové hloubce pod zemí diváky provedli dva mladí experimentátoři, kteří po exkurzi také odpovídali na divácké otázky.

Následovala premiéra animovaného filmu Den s částicemi (A Day with Particles) zachycující typický den českého částicového fyzika. Krátký film vznikl na Matfyzu ve spolupráci mladých vědců a studentů.

Online proběhlo také několik experimentů včetně osvěžujících pokusů s pivem, které připravil tým dr. Martina Rybáře z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK a živě je přenášel z pražské Troje.

Veřejnou část konference včera večer završila audiovizuální show Colliderscope Music amerického fyzika z Harvardovy univerzity a také umělce Lawrence Lee. Živý přenos se odehrál v pražském klubu Cross, kam tentokrát mohli diváci a posluchači také osobně zavítat.

Na pořadatelství letošní virtuální konference ICHEP se vedle Univerzity Karlovy podílely také další domácí výzkumné instituce, konkrétně České vysoké učení technické v Praze, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita Liberec a Západočeská univerzita v Plzni.

Příští 41. setkání částicových fyziků by se mělo uskutečnit za dva roky v italské Boloni, to následující v roce 2024 opět v Praze, a to snad již s přímou účastí vědců i diváků. Ačkoli se konferenci podařilo s úspěchem zorganizovat online, přeci jen jí chyběl jeden podstatný rozměr, kterým je osobní bezprostřední setkání.

Záznamy všech vystoupení z veřejného programu ICHEP 2020 jsou dostupné na kanále YouTube.

OPMK