Hybridní kongres představil trendy moderní krystalografie

20. září 2021

V pražském Kongresovém centru se v polovině srpna uskutečnil jubilejní Mezinárodní kongres krystalografické unie (International Union of Crystallography; IUCr). Téměř dva tisíce účastníků na něm prodiskutovaly zásadní novinky v oboru.

Velké mezinárodní setkání odborníků na krystalografii se konalo ve dnech 14. – 22. srpna. V rámci kongresu se podařilo propojit na 1700 účastníků, a to i přesto že většina z nich nemohla kvůli pandemickým restrikcím dorazit do hlavního města osobně. V Kongresovém centru v Praze se sešla necelá třetina ze všech přihlášených, ostatní účastníci byli připojeni online ze svých kanceláří či domovů.

Moderní krystalografie se zabývá strukturou látek v atomové až nanometrické škále, primárně krystalovou strukturou a uspořádáním atomů v látkách. Jde o typicky interdisciplinární obor nalézající aplikace ve velké šíři oblastí od výzkumu a návrhu nových materiálů přes fyziku až po farmacii nebo aplikace v biologii a lékařství. Velké tematické rozkročení oboru odrážel i program 25. kongresu.

Během něj bylo předneseno více než šest stovek přednášek a představeno přes 500 posterových prezentací. K hlavním tématům kongresu patřila elektronová krystalografie, tedy studium struktur pomocí elektronové difrakce, a kvantová krystalografie věnující se mj. studiu nábojových hustot. V materiálové oblasti byly diskutovány materiály pro ukládání energie, nanomateriály a magnetické materiály. V oblasti biologie dominovaly příspěvky z oblasti strukturní biologie enzymů. Do programu byly letos zařazeny i dvě speciální sekce věnované strukturní biologii koronaviru a metodám boje s pandemií.

V rámci konference bylo uděleno rovněž několik cen. Cenu pro mladé vědce, W. H. & W. L. Bragg Prize, získali dr. James Fraser z University of California San Francisco a dr. Jean-Philippe Julien z University of Toronto. První zmíněný převzal ocenění za studii, která by mohla pomoci při vývoji léku proti onemocnění Covid-19, a druhý za práci na nové generaci vakcíny proti malárii. Hlavní ocenění, Ewald Prize, obdržela dr. Olga Kennardová, zakladatelka Cambridge Crystallographic Data Centre.

Pro účastníky, kteří dorazili do Prahy, byl připraven i doprovodný kulturní a společenský program.

„Všechny ohlasy jak lokálních, tak i vzdálených účastníků svědčí o tom, že kongres se vydařil snad po všech stránkách a předčil i očekávání těch, kteří se k hybridní formě zpočátku stavěli skepticky. Dokonce některé reakce naznačují, že by se mohl stát i určitým vzorem těchto akcí. Je to zásluhou všech zúčastněných,“ uvedl prof. Radomír Kužel z Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK, předseda konference.

25. kongres Mezinárodní krystalografické unie v Praze uspořádala Krystalografická společnost (Czech and Slovak Crystallographic Association) ve spolupráci s pracovišti Univerzity Karlovy (MFF, PřF), Akademie věd ČR, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a ČVUT v Praze. Všechny materiály konference včetně videozáznamů přednášek jsou registrovaným účastníkům dostupné ke zhlédnutí do 30. 11. 2021.

Více informací o historii, průběhu, technické realizaci kongresu a ohlasy účastníků lze nalézt na tomto odkazu.

Aktualizace 7. 9. 2022:
Organizace Prague Convention Bureau udělila Mezinárodnímu kongresu krystalografické unie mimořádné ocenění za podporu kongresového průmyslu v letech 2020 a 2021. Ocenění převzal prof. Radomír Kužel z rukou primátora Zdeňka Hřiba 6. září 2022.

KFKL MFF UK

(Foto: Petr Pachl, Radek Kužel)