Hudební akustika – most mezi uměním a vědou

26. září 2013
V úterý proběhlo slavnostní otevření hudebny v Gymnáziu Na Vítězné pláni, jež je součástí dvouletého projektu s názvem Hudební akustika – most mezi uměním a vědou. MFF UK se na něm podílí jako garant vědecko-pedagogické stránky.

V úterý proběhlo slavnostní otevření hudebny v Gymnáziu Na Vítězné pláni, jež je součástí dvouletého projektu s názvem Hudební akustika – most mezi uměním a vědou. MFF UK se na něm podílí jako garant vědecko-pedagogické stránky.

Projekt je zaměřen především na zvýšení zájmu studentů o technické a přírodovědné obory. K tomu má sloužit nová učebna pro hudební akustiku a nově zrekonstruovaná zkušebna. V těchto prostorách se budou praktikovat nové organizační formy výuky a další doplňkové vzdělávací akce, to vše v rámci semináře Hudební akustika. Hudebna je vybavena 5 počítači, mikrofony, sluchátky, MIDI klávesnicemi a hudebním softwarem. Ve zkušebně vzniklo nové nahrávací studio a pro fyzikální pokusy je připravena řada moderních akustických senzorů.

Na slavnostním otevření se sešel celý tým, který se na unikátním projektu podílel. Pásku přestřihli proděkan MFF UK RNDr. Martin Vlach, PhD., a ředitel školy PhDr. Jaroslav Mervínský. S historií vybudované místnosti přítomné seznámila autorka projektu Mgr. Ilona Šimánková. Přítomni byli také manažeři projektu Bc. Luboš Vávra a Mgr. Jiří Březina, zástupce Magistrátu hl. města Prahy.

Hudba má na Gymnáziu Na Vítězné pláni dlouhou tradici, kterou svými vzpomínkami dosvědčil i přítomný prof. Luboš Pick z MFF UK, neboť zde také studoval a založil svoji první kapelu. Podmínky pro studenty zajímající se o hudbu a zvuk jsou nyní na nesrovnatelně vyšší úrovni než dříve.

Projekt vznikl za finanční pomoci Operačního programu Praha – Adaptabilita a Magistrátu hl. města Prahy.

- LSV -