Hostující profesorka Eva Jensen přednášela matematikům

9. listopadu 2015
Matematická sekce MFF UK přivítala zahraniční návštěvu. Prof. Eva B. Vedel Jensen z Univerzity v Aarhusu vedla dvoutýdenní kurz, zaměřený na nehomogenní prostorové bodové procesy, a představila také vlastní aktuální výzkum.

Matematická sekce MFF UK přivítala zahraniční návštěvu. Prof. Eva B. Vedel Jensen z Univerzity v Aarhusu vedla dvoutýdenní kurz, zaměřený na nehomogenní prostorové bodové procesy, a představila také vlastní aktuální výzkum.

Profesorka Eva Jensen (Aarhus University, Dánsko) pobývala na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK po dobu dvou týdnů. Na jaře 2015 byla jmenována hostující profesorkou UK a přislíbila přijet vyučovat intenzivní kurs na téma Inhomogeneous spatial point processes pro doktorandy a vědecké pracovníky. Výuka probíhala ve dnech 26. 10. – 6. 11. 2015.

V rámci kurzu hovořila prof. Jensen o aktuální problematice stochastické geometrie a prostorové statistiky. Vedle rigorózní matematické teorie v závěru demonstrovala aplikace v biomedicíně a materiálovém výzkumu. Kurs navštěvovalo až patnáct zájemců, studenti řešili průběžná cvičení, která prof. Jensen zadávala.

Kromě výuky kurzu prof. Jensen proslovila také seminární přednášku s názvem Tail asymptotics for the supremum of an infinitely divisible random field with convolution equivalent Lévy measure, ve které představila vlastní výzkum v matematice náhodných polí. Přítomný prof. Abram Kagan (Maryland), současně též hostující na KPMS MFF UK, byl jedním z diskutujících a v kuloárech označil přednášku za vynikající, v čemž se shodl s ostatními přítomnými.

Ve volném čase prof. Jensen převážně pracovala, a to zejména se členy katedry dr. Michaelou Prokešovou a dr. Jiřím Dvořákem na společném článku pro vědecký časopis. Těšíme se na její další návštěvu.

Prof. Viktor Beneš