Hledání supravodivosti při pokojové teplotě

15. srpna 2023

Nedávný objev sloučeniny LK-99, šedě-černého materiálu s potenciálem projevit supravodivost při pokojové teplotě, zaujal vědeckou komunitu i širší veřejnost. Tým pod vedením Rosse Colmana z Katedry fyziky kondenzovaných látek se rozhodl postup replikovat. Drží se při tom zásad otevřené vědy a pravidelně informuje i laickou veřejnost na sociální síti X dříve známé jako Twitter.

Vedoucí magnetické skupiny Ross Colman vytahuje připravený materiál LK-99 z pece

V oblasti vědeckého bádání poslední doby je jen málo objevů tak slibných a záhadných jako oznámení supravodiče při pokojové teplotě. Pokud by se ukázaly publikované závěry jako správné, znamenaly by vlastnosti materiálu LK-99, pojmenovaného po jeho objevitelích Sukbae Lee a Ji-Hoon Kimovi a podle roku jeho objevu v roce 1999, průlom v oblasti moderní vědy. Údajná schopnost vykazovat supravodivost při pokojové teplotě a běžném tlaku motivuje výzkumníky a inženýry s vizí revolučního technologického pokroku.

K dnešnímu dni se vědecká komunita stále rozchází v názorech na pravdivost tvrzení o LK-99. Počáteční nadšení z jeho potenciálu vystřídala opatrnost, protože se čeká na recenzované potvrzení publikovaných tvrzení a reprodukci výsledků několika nezávislými skupinami. Zatímco preprinty a první analýzy naznačily možnost supravodivosti při pokojové teplotě, absence definitivních důkazů, jako je nulový odpor a Meissnerův efekt, vede k velmi opatrným závěrům. Také KFKL zůstává skeptická k původní publikované práci. Nicméně toto téma je pro vědu i pro veřejnost natolik zajímavé, že je záhodno, aby studii replikovalo co nejvíce laboratoří.

Výzkum LK-99 přesahuje jeho krystalografickou strukturu a potenciální vlastnosti. Střídání naděje a skepse podnítilo diskuse o platnosti experimentálních výsledků, nutnosti komplexní analýzy a úloze otevřené spolupráce při syntéze těchto složitých materiálů. Z tohoto důvodu zveřejňuje KFKL všechny naměřené datové sady (raw data) i jejich analýzu bezodkladně v repozitáři GitHub, kde si vědci i laická veřejnost z celého světa mohou ověřit jejich správnost. O pokrocích informuje oficiální účet katedry @CondMatfyz na síti X.

Příběh potenciálního supravodiče je svědectvím o neúnavné honbě za poznáním a vědecké spolupráci, která je charakteristická pro vědecké bádání. Zatímco vědecká komunita netrpělivě očekává další vývoj a potvrzení/vyvrácení publikovaných výsledků, možné vlastnosti LK-99 nadále motivují vědecké týmy po celém světě, včetně magnetické skupiny Katedry fyziky kondenzovaných látek podporované velkou vědeckou infrastrukturou MGML.eu.

Zmínky v médiích:

Kontakty:

KFKL