Fyzika jako dobrodružství poznání

21. února 2017
I v letošním roce se na MFF UK bude konat cyklus 12 přednášek věnovaný nejdůležitějším mezníkům v dějinách fyziky i astronomie a klíčovým konceptům moderní fyziky.

I v letošním roce se na MFF UK bude konat cyklus 12 přednášek věnovaný nejdůležitějším mezníkům v dějinách fyziky i astronomie a klíčovým konceptům moderní fyziky. Nese název Fyzika jako dobrodružství poznání, a to na počest knihy Einsteina a Infelda z roku 1938, klasického díla z oboru popularizace vědy.

Cyklus poběží během celého letního semestru od února do května 2017. Letošními přednášejícími budou prof. Jiří Podolskýdoc. Pavel Krtouš z Ústavu teoretické fyziky. Hlavními letošními tématy budou příběh spekter, zrod a důsledky slavného vztahu E=mc2, série přednášek o různých aspektech kvantové teorie, a na závěr i neformální pohled do zákulisí seriálu Génius o Albertu Einsteinovi.

Přednášky určené jak studentům bakalářského studia, tak zájemcům z řad širší veřejnosti, budou probíhat vždy v budově MFF UK v Troji v posluchárně T2 každý čtvrtek od 18:15 v rámci tradičního semináře Filosofické problémy fyziky.

Plakát s programem v PDF

Podrobný harmonogram

ÚTF –