Fulbright Distinguished Chair: prof. Mark A. Novotny

3. října 2016

MFF UK má čest přivítat v akademickém roce 2016/2017 vzácného hosta. Prof. Mark A. Novotny z Mississippi State University bude na fakultě působit v rámci Fulbright Distinguished Chair.

Během svého pobytu bude prof. Mark A. Novotny vedle řady seminářů přednášet moderní pohledy na kvantovou mechaniku s vizí možných technologických aplikací.

Po celý akademický rok to bude přednáška Kvantová mechanika: netradiční úvod a vybrané aplikace (NFPL804) v rozsahu 3/0. Přednáška poběží každé úterý od 9:00 do 11:30 v posluchárně F2. Srdečně jsou zváni všichni studenti i další zájemci o moderní kvantovou mechaniku.

Další příležitostí pro setkání s významným hostem bude jeho vystoupení na tradičním nanosemináři ve čtvrtek 13. 10. 2016 ve 14 hodin v posluchárně F2. Podrobnější informace budou zveřejněny na informačních tabulích na Karlově.

doc. Pavel Javorský
– OMK –

prof. Mark A. Novotny, životopis