Francouzské velvyslanectví ocenilo doktorandky Matfyzu

1. července 2022

Ve čtvrtek 23. června byly v Hudebním sále Buquoyského paláce předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v České republice. Mezi osmnáctku oceněných mladých badatelů letos patří také studentky Matfyzu Ingrid Knapová a Zuzana Kluková.

Soutěže pořádané francouzskou ambasádou se zúčastnilo celkem 50 uchazečů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd ČR na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo šest komisí složených z 37 českých a francouzských profesorů a vědců. Soutěži předsedal Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii, Jean Tirole, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, Thomas Ebbesen, nositel Kavli Prize za nanotechnologii, a francouzský velvyslanec Alexis Dutertre.

Velvyslanectví ve spolupráci s partnerskými organizacemi udělilo celkem 18 cen v šesti kategoriích. V sekci věnované jadernému výzkumu obsadila druhé místo doktorandka z Ústavu částicové a jaderné fyziky Ingrid Knapová. Ta se v rámci svého doktorského studia věnuje na Matfyzu výzkumu neutronového záchytu. „Neutronový záchyt je, stejně jako štěpení, druhem jaderné reakce vyvolané neutronem, a jeho znalost je proto důležitá pro provoz jaderných reaktorů. Další využití je v oblasti astrofyziky – neutronový záchyt hraje důležitou roli při procesech, které probíhají ve hvězdách, konkrétně při tvorbě prvků těžších než železo,“ uvedla v rozhovoru pro web matfyz.cz.

V kategorii zaměřené na výzkum životního prostředí a klimatu získala stříbrnou příčku doktorandka Katedry fyziky atmosféry Zuzana Kluková. Porota ji ocenila za přednášku „The role of the built-up parameters on the traffic pollutant removal“. „Zabývám se fyzikálním modelováním v aerodynamickém tunelu, kde zkoumám šíření znečištění v zástavbě. Mým hlavním cílem bylo zkoumat vliv geometrie městské zástavby na to, jak se z uličních kaňonů odvětrávají zplodiny z dopravy, a tudíž jaká tam je kvalita ovzduší,“ upřesnila oceněná doktorandka. Dlouhodobým cílem studií tohoto typu je pomoct architektům navrhovat nové městské čtvrti tak, aby byly při stejném zatížení dopravou co nejméně znečištěné.

Obě zástupkyně Matfyzu obdržely od partnerských organizací finanční odměnu a také stipendium, které jim umožní strávit měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Oceněným doktorandkám gratulujeme.

OPMK