Francouzské velvyslanectví ocenilo absolventku Matfyzu

8. října 2021

Ve čtvrtek 30. září byly v Hudebním sále Buquoyského paláce předány vědecké ceny udělované Velvyslanectvím Francie v Praze. První místo v kategorii jaderných věd získala dr. Lenka Kubíčková, která je čerstvou absolventkou Matfyzu.

Lenka Kubíčková v září na Matfyzu obhájila svou disertaci Study of properties of iron-containing nanoparticles stressing their application potential. Za doktorský výzkum ji minulý týden ocenilo francouzské velvyslanectví cenou Henriho Becquerela.

Oceněná práce vznikla pod vedením doc. Jaroslava Kohouta na Katedře fyziky nízkých teplot MFF UK a dr. Ondřeje Kamana z Fyzikálního ústavu AV ČR. „V práci jsem se zabývala studiem magnetických nanočástic. Kromě základních vlastností, jako je struktura nebo magnetické chování, jsem zkoumala i vlastnosti, které jsou zásadní pro vybrané aplikace, především v oblasti kontrastních látek pro zobrazování magnetickou rezonancí,“ uvedla dr. Kubíčková.

Ve svém výzkumu Kubíčková využívala mimo jiné také jaderné spektroskopické metody a studovala, jak různé parametry nanočástic ovlivňují jejich efektivitu jako kontrastních látek v magnetické rezonanci. „Naše výsledky tak mohou být využity k racionálnímu designu kontrastních látek na bázi magnetických nanočástic,“ nastínila možné aplikace.

Soutěže vědeckých prací se zúčastnilo celkem 71 doktorandů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd ČR. O výsledcích rozhodovalo sedm komisí složených ze 49 českých a francouzských profesorů a vědců. Již druhým rokem se z důvodu pandemie konaly všechny soutěže prostřednictvím videokonference.

V rámci slavnostní ceremonie, které se zúčastnil také francouzský chemik a nobelista Jean-Marie Lehn, bylo v Buquoyském paláci uděleno celkem 23 cen v sedmi kategoriích. Výherci první a druhé ceny v každé kategorii získali vedle finanční odměny také stipendium na měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři dle vlastního výběru.

Lenka Kubíčková se nyní připravuje na zahraniční postdoktorskou stáž, kterou by chtěla absolvovat v Německu. „Téma nanočástic bych ráda postupně opustila a více se ponořila do základního studia magnetismu v pevných látkách. Vše ale bude záviset na budoucím vývoji,“ dodává oceněná absolventka.

OPMK, foto: Eva Kořínková