Fakulta se zúčastnila II. sasko-českého dne inovací

19. září 2016
V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze se v pátek 9. září uskutečnil II. sasko-český den inovací, jehož cílem bylo posílit přeshraniční spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Významné události se za fakultu zúčastnil doc. Kristián Máthis, jenž na dni inovací představil výzkum funkčních materiálů a nanostruktur.

V Kontaktní kanceláři Svobodného státu Sasko v Praze se v pátek 9. září uskutečnil II. sasko-český den inovací, jehož cílem bylo posílit přeshraniční spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Významné události se za fakultu zúčastnil doc. Kristián Máthis, jenž na dni inovací představil výzkum funkčních materiálů a nanostruktur.

Úvodní slova v rámci II. sasko-českého dne inovací patřila saské ministryni pro vědu a umění Evě-Marii Stangeové a místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlu Bělobrádkovi. Během 12 seminářů, jejichž ústředním tématem byly materiály a suroviny, následně vystoupilo více než deset zástupců českých i saských vědeckých institucí, vysokých škol, obchodních společností a asociací.

Doc. Kristián Máthis, který působí na katedře fyziky materiálů MFF UK, představil zejména výzkum pokročilých materiálů, který aktuálně probíhá na MFF UK. Katedra intenzivně spolupracuje s automobilovým a leteckým průmyslem. „Máme několik významných industriálních partnerů, například společnost Airbus, s níž jsme spolupracovali na vývoji nových hořčíkových slitin pro model A380. Dále zprostředkovaně spolupracujeme s automobilkou Volkswagen a také s řadou dalších středních či menších českých firem,“ upřesnil doc. Máthis.

Sasko je pro české vědce a firmy významným partnerem, což se opakovaně potvrzovalo ve slovech účastníků dne inovací. Své sídlo tu našlo několik výzkumných ústavů Max-Planck-Gesellschaft, jedné z nejvýznamnějších vědeckých organizací světa. Rozvoj saských vysokých škol, přenos technologií a inovací do praxe má navíc v dohledné době podpořit vznik nové centrály Zeus.

Dozvěděli jsme se, jaký výzkum v saské oblasti aktuálně probíhá a na jaké instituce se můžeme obrátit, pokud budeme chtít s německými kolegy navázat spolupráci. Zajímavé pro nás byly například prezentace týkající se vývoje biomateriálů či materiálů pro energetické aplikace. V budoucnu bychom rádi spolupracovali s drážďanskými vysokými školami a institucemi, jako je Fraunhofer Institut, které provádějí výzkumy podobné těm, co realizujeme na MFF UK,“ shrnul v závěru sasko-českého dne inovací doc. Máthis.

– OMK –