Fakulta přivítala zástupce skupiny KBC

24. února 2017
Ve čtvrtek 16. 2. se v Malé aule Profesního domu na Malé Straně uskutečnilo setkání zástupců MFF UK, skupiny KBC a ČSOB.

Ve čtvrtek 16. 2. se v Malé aule Profesního domu na Malé Straně uskutečnilo setkání zástupců MFF UK, skupiny KBC a ČSOB.

ČSOB, člen mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, vstoupila roku 2015 do partnerského programu MFF UK, který má za cíl přiblížit univerzitní výzkum praxi a komerční sféře. V rámci spolupráce již bylo dosaženo řady výsledků v oblasti zpracování anonymizovaných klientských dat pomocí metod strojového učení a aplikace statistických matematických modelů. Na základě dosavadních výsledků nyní MFF UK jedná o možnostech spolupráce přímo s mateřskou skupinou KBC.

Na čtvrtečním setkání zástupci KBC a MFF UK společně probrali stávající výzkumy i nové oblasti, na které by se vzájemná kooperace v budoucnu mohla zaměřit. „Znalosti a schopnosti, které mají odborníci z Matfyzu, jsou pro nás velice užitečné. Dokladem toho je ostatně také skutečnost, že řada absolventů u ČSOB už našla pracovní uplatnění,“ uvedl v úvodu setkání Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Barak Chizi, který zastřešuje a koordinuje oblast Big Data a Data Analytics pro celou skupinu KBC, představil několik projektů, na nichž jeho tým v současnosti pracuje a do kterých mohou výzkumníci z MFF UK významnou měrou přispět. „Aktuálně se soustřeďujeme zejména na vývoj komponentů pro data science. Jde o nástroje určené k analýze klientských dat, mezi které patří například tzv. risk assessment nebo context and event detection. V této oblasti také nabízíme příležitost studentům, kteří by u KBC chtěli začít rozvíjet svou kariéru nebo absolvovat stáž,“ uvedl Barak Chizi.

Prof. Jan Kratochvíl partnerům z ČSOBKBC přiblížil strukturu fakulty, její historii i dosavadní úspěchy. O konkrétních tématech a výzkumných projektech realizovaných na fakultní půdě pak za informatickou sekci pohovořili doc. Martin Nečaský, dr. Martin Kruliš (Katedra softwarového inženýrství) a dr. Barbora Hladká (Ústav formální a aplikované lingvistiky), za matematickou sekci potom doc. Miloš Kopadr. Michal Pešta (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky).

Následná diskuze ukázala, že existuje společný zájem o spolupráci v řadě oblastí informatiky i matematiky. Pro MFF UK je vytváření podobných zahraničních partnerství jednou z hlavních priorit.

Související:

– OMK –