Fakulta přivítala kvantové fyziky z celého světa

16. června 2016
Minulý týden proběhl v Profesním domě na Malé Straně workshop věnovaný kvantovým fázovým přechodům v atomových jádrech a dalších mnohočásticových systémech. Čtyřdenní akce se zúčastnilo bezmála 70 teoretických i experimentálních fyziků z celého světa.

Minulý týden proběhl v Profesním domě na Malé Straně workshop věnovaný kvantovým fázovým přechodům v atomových jádrech a dalších mnohočásticových systémech. Čtyřdenní akce se zúčastnilo bezmála 70 teoretických i experimentálních fyziků z celého světa.

Série workshopů zaměřená na kvantové fázové přechody v jádrech a mnohočásticových systémech (Workshop on Quantum Phase Transition in Nuclei and Many-Body Systems – QPTN) odstartovala v roce 2004 v americkém Berkeley, odkud se v následujících letech přesunula například do Atén (2006), Istanbulu (2009), Darmstadtu (2012) nebo Sevilly (2014). Letošní v pořadí již osmý workshop hostila ve dnech 6. – 9. června MFF UK v Praze.

Workshopy QPTN přinášejí vědcům jedinečnou příležitost setkat se s kolegy z celého světa, prezentovat svůj výzkum a společně prodiskutovat aktuální problémy oboru. „Workshop je jakýsi katalyzátor, který pomáhá spojovat různé přístupy a výsledky a z něhož vždy vzejde řada podnětných myšlenek a nápadů,“ uvedl hlavní organizátor akce prof. Pavel CejnarÚstavu částicové a jaderné fyziky. Na letošní konferenci byly například propojeny teoretické přístupy jaderné fyziky s výpočetními metodami v rámci fyziky syntetických kvantových systémů, která v České republice dosud není systematičtěji rozvíjena.

Během čtyř dnů vystoupilo v Profesním domě na 70 světových fyziků. Konferenci zahájil Francesco Iachello z Yale University, známý průkopník algebraických metod v jaderné a molekulové fyzice, který se coby pravidelný aktivní účastník stal v předchozích letech jakousi neoficiální „duší“ celé akce. Ze stejné univerzity do Prahy zavítal i Richard Casten. Dalšími ctěnými hosty byli také Vladimir Zelevinsky (Michigan State University), Gerardo Ortiz (Indiana University), Piet Van Isacker (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds), Jerzy Dudek (Université de Strabourg), Lincoln D. Carr (Colorado School of Mines) a mnoho dalších.

Workshop probíhá každé dva roky v jiném městě. Ten příští se uskuteční v italské Padově.

Podrobnosti k workshopu QPTN přiblížil v rozhovoru prof. Pavel Cejnar

Dosud se uskutečnilo osm workshopů o kvantových fázových přechodech. Proč je toto téma podstatné?

Kvantový fázový přechod je fundamentálně zajímavý jev. Jde o náhlou změnu vlastností kvantového systému s proměnným parametrem, kterým na rozdíl od většiny obyčejných fázových přechodů není teplota. Kvantové fázové přechody jsou nejčastěji pozorovány při velmi nízké, ideálně nulové, teplotě, kdy se systém nachází ve svém nejnižším energetickém stavu a kvantové jevy hrají zásadní roli. V posledních letech se ale slibně rozvíjí i studium kvantových fázových přechodů v excitovaných stavech – ty se dají pozorovat v některých molekulách nebo třeba v grafenu. Toto odvětví fyziky se rozvíjí už skoro 40 let, mimo jiné v souvislosti s přechody mezi sférickými a deformovanými tvary atomových jader. Dnes se podobné efekty zdají být důležité i v souvislosti s možnými kvantovými informačními technologiemi, například v oblasti adiabatického kvantového počítání.

Jak se konference od roku 2004 proměnila?

Nepochybně je více interdisciplinární. Na počátku šlo v podstatě o malý workshop s převládající účastí jaderných fyziků. Program letošního workshopu zaplnil čtyři celé dny a týkal se mnoha dalších souvisejících odvětví fyziky, například fyziky Bose-Einsteinových kondenzátů, ochlazených iontů a dalších syntetických kvantových systémů. Akce se také účastní stále více mladých lidí z kvantově-informačních oddělení, například z Německa nebo USA.

Co vás přimělo uspořádat tento workshop v Praze – jaký význam to může mít pro české vědce?

Jelikož jsem se sám všech dosavadních workshopů účastnil a nechtěl jsem zůstávat jen „černým pasažérem“, rozhodl jsem se před dvěma lety v Seville, že další pokračování série uspořádám u nás v České republice. Čeští vědci se workshopu zúčastnili v hojném počtu a doufám, že jim pomohl k navázání či utužení mezinárodních kontaktů.

– OMK –