Fakulta hostila konferenci o Fondech EHP a Norských fondech

12. října 2016

V Profesním domě na Malé Straně se v úterý 4. 10. 2016 uskutečnila konference věnovaná norským fondům a jejich implementaci v ČR v letech 2009 – 2014.

Zástupci Ministerstva financí ČR, představitelé Norského království, zprostředkovatelé dotačních programů a příjemci grantů se 4. října sešli v historickém refektáři, aby si vyměnili zkušenosti s řešením projektů financovaných Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norskými fondy.

Na konferenci se představili vybraní partneři z donorských států a byly zveřejněny výsledky analýzy bilaterální spolupráce, kterou jakožto hlavní koordinátor dotačních programů v ČR realizovalo Ministerstvo financí. Součástí programu byla také panelová diskuze a prezentace několika úspěšně realizovaných projektů.

MFF UK měla příležitost na prestižní události představit nedávno dokončený projekt Záchrana Rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí, který byl v rámci dotačního programu CZ06 (Kulturní dědictví a současné umění) z velké části financován Fondy EHP. O zkušenostech s čerpáním dotačních prostředků i o samotném procesu záchrany cenné kulturní památky v refektáři pohovořil proděkan pro PRopagaci a vedoucí projektu dr. Martin Vlach. Pro účastníky konference navíc fakulta připravila komentované prohlídky zrekonstruovaného interiéru rotundy.

Cílem Fondů EHP, které financuje Norsko, Lichtenštejnsko a Island, a Norských fondů sponzorovaných výhradně Norským královstvím je přispívat ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropě a posilovat mezinárodní spolupráci. Česká republika je jednou ze šestnácti zemí střední a jižní Evropy, která od svého vstupu do EU a EHP podporu od norských fondů přijímá. Během programovacího období 2009 – 2014 obdržela prostřednictvím 15 dotačních programů a jednoho globálního fondu finanční subvenci v celkové výši 131,8 milionů eur.

– OMK –