Experiment NOvA detekoval první neutrina

13. února 2014
Experiment NOvA úspěšně zaznamenal první interakce neutrin ze svazku produkovaného v 800 km vzdálené Fermiho národní laboratoři. Široké mezinárodní spolupráce se účastní také pracovníci MFF UK.

Experiment NOvA úspěšně zaznamenal první interakce neutrin ze svazku produkovaného v 800 km vzdálené Fermiho národní laboratoři. Široké mezinárodní spolupráce se účastní také pracovníci MFF UK.

Experiment NOvA úspěšně zaznamenal první interakce neutrin ze svazku produkovaného v 800 km vzdálené Fermiho národní laboratoři (Fermilab, USA). Experiment se zaměřuje na studium oscilací neutrin. Tyto všudepřítomné a zároveň velmi vzácně interagující částice již řadu let přitahují pozornost fyziků pro svoji schopnost měnit svůj typ, tzv. oscilovat.

V přírodě existují tři základní typy neutrin – neutrino elektronové, mionové a taonové. Přirozená schopnost neutrin během letu měnit svůj typ se dnes řadí mezi nejdůležitější otázky současné částicové fyziky.

Detekční aparatura experimentu se skládá ze dvou detektorů. První, o hmotnosti 300 tun, je umístěn v blízkosti zdroje neutrinového svazku přímo ve Fermilabu nedaleko Chicaga. Druhý, vážící 14000 tun, se nachází ve vzdálenosti 800 km v Ash River nedaleko kanadské hranice. Přestože oba detektory jsou teprve ve výstavbě a jejich dokončení se předpokládá letos v létě, podařilo se ve vzdálenějším z nich detekovat první interakce mionových neutrin ze svazku.

Po dokončení by měl experiment nabírat data po dobu šesti let. Předpokládá se, že bude celkově pozorováno kolem 5 000 interakcí neutrin. Proto lze považovat pozorování prvních interakcí v zatím jen z části hotovém detektoru za úspěch a předzvěst dalších významných kroků v poznání neutrin.

Experiment je budován širokou vědeckou komunitou zahrnující přes 200 vědců z 38 institucí z USA, Brazílie, České Republiky, Řecka, Indie, Ruska a Velké Británie. Z České Republiky se ho účastní fyzikové z Fyzikálního ústavu AVČR, z Matematicko-fyzikální fakulty UK a Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT. Jejich účast je financována z programu INGO II MŠMT.

- tisková zpráva -